ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เอ็นเทรนนิ่ง www.entraining.net แหล่งรวมความรู้ และ หลักสูตร อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ในรูปแบบของ Group Coaching และ Adult Learning พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ด้วยประสบการการณ์ ด้านบริหาร การจัดการ และการเป็นที่ปรึกษาของวิทยากร ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ | โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638, E-mail : infoentraining@gmail.com, crmentraining@gmail.com


Course

Public Course
Adult Learning
หลักสูตร อบรม สัมมนา ถัดไป
 
14
 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน - 14 สิงหาคม 2557
 Supervisory Skill Development - อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
19
 หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น - 19 สิงหาคม 2557
 Excellent Tele sales - อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร
20
 หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ - 20 สิงหาคม 2557
 Problem Solving & Decision Making - อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้น สามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สอบถามข้อมูลหลักสูตร
โทร : 0-2732-2345 , 0-2374-8638
 
In-house Course
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ
LEADERSHIP
อบรม สัมมนา Leadership within you อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Supervisory Skill อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Leadership for Manager อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา ผู้นำ 360 องศาขององค์กร อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
การโค้ชชิ่ง
COACHING
อบรม สัมมนา Coaching Skill อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Coaching&Mentoring อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Effective Teaching,Trainin&Coaching อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา To be good coach อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
งานขาย
SALES
อบรม สัมมนา Sale อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Strategic sale อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา win win negotiation อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเองอบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
  ความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป
  GENERAL SOLF SKILL
อบรม สัมมนา Attitude อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา 5Q อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Time managementอบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา NLPอบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
การบริหารและการพัฒนาและ
เพิ่มผลิตขององค์กร
MANAGEMENT & OD
อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา EffectiveDelegationTechnique อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Strategic Management Team อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
THINKING SKILL
อบรม สัมมนา Strategic Thinking อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา ThinkLateral อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา Thinking-Develop&Applied อบรม สัมมนา
หลักสูตรแนะนำหมวดกลุ่มหลักสูตร
งานบริการ
SERVICE
อบรม สัมมนา Servicemind อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา CustomerCare อบรม สัมมนา
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
 


วิทยากร

อัพเดทวิทยากรใหม่ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
     
โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
สถาบันมีความยินดีที่จะเปิดรับวิทยากรที่มีความสนใจแนวทางการฝึกอบรม แบบ Group Coaching ของสถาบัน โดยจะดำเนินการถ่ายทอดและพัฒนาให้สามารถใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานของสถาบัน พร้อมรับใบรับรองเพื่อเป็นวิทยากรของสถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
 
ชนิดของใบรับรองที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านโครงการของทางสถาบัน
Training Thailand Course Certified Group Coach (CCGC)
Training Thailand Associate Certified Group Coach (ACGC)
Training Thailand Professional Trainer Certification (PCGC)
 
อบรม สัมมนา
 
   
Group Coaching
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรออนทัวร์
ข่าวด่วน!!
อาจารย์ปกรณ์และทีมงาน Entraining ยินดีถ่ายทอดเทคนิคการฝึกอบรมแบบ Group Coaching ให้กับวิทยากรภายใน กับ โครงการวิทยากรภายในองค์กรออนทัวร์ ให้กับ ชมรมบริหารงานบุคคล หรือ กลุ่มสมาชิกนิคมอุตสาหกรรม
7 coacher for 7 yearth
 
 
ภาพบรรยากาศงานอบรม
โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 5
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 4
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 3
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 2
อบรม สัมมนา ดูภาพบรรยากาศงานอบรมรุ่น 1
   
Train The Traine
คู่มืออยากเริ่มต้นเป็นวิทยากรเชิญทางนี้ - โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คอลัมน์นี้ขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่ผมไปฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ ผมชอบชวนให้ผู้เข้าอบรมที่สนใจในหลักสูตรที่ผมสอนนำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานภายในต่อๆ ไป เพราะถ้าทุกคนได้ประโยชน์จากผมก็น่าจะนำไปถ่ายทอดต่อๆ กันไป ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่พร้อม, ทำไม่ได้หรอก, ไม่มีใครบอกให้ทำ เป็นต้น แต่หลายคนก็ขอ Copy Slide ของผมไป (แต่ไม่รู้ว่าเอาไปสอนหรือไม่?) ปัจจุบันนี้ผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาส Down load Slide Presentation ที่ผมใช้สอนจริงๆ อยู่ ได้ฟรีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะถ่ายทอดให้คนที่ Download ของผมไปได้รู้วิธีการต่างๆ ที่ผมทำในฐานะวิทยากร ตั้งแต่ต้นจนเริ่มสอนได้จริงไปเลยดีกว่า ไม่ควรจะอยู่ที่ผมเพียงอย่างเดียว เราจะได้สร้างวิทยากรภายในให้เกิดขึ้นในองค์กรได้เยอะๆ จะได้พัฒนาบุคลากรได้ทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


services

อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
assessment
เส้นทางการเป็น โค้ช
โปรแกรมสร้างเส้นทาง
การเป็นโค้ชด้วยตัวเอง
โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ปฎิบัติงานและทดแทนตำแหน่งที่สูงขึ้นใน องค์กรเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจาก บุคลากรในวัย Gen X และ Gen Y จะมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง มาก การใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ จากผู้ จัดการย่อมไม่ทัน ดังนั้นใช้กระบวนการ สอนในรูปแบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่า“การโค้ ชงาน (Coaching)” จะให้โค้ชชี่ (ทีม งาน) สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้ นำออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิผล ด้วย ความเต็มใจ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึก สอนด้วย
[Download Brochures]
 
เส้นทางการเป็น โค้ช
ก้าวสู่ปีที่ 7 กับ
สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
มาพร้อมกับบริการ ทั้ง 7 ด้าน ของทางสถาบัน
7 STRATEGIES
7 SERVICES
7 CATEGORIES
7 COACHING LEVELS
7 TYPES OF SLIDE
7 THINKS AND APPLIED
7 SELF DEVELOPMENT COURSES
[Download Brochures]
Learning Online
หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
อบรม สัมมนา
หลักสูตร
สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
Sales
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก
Learning Online Download สื่อการสอนได้ที่หน้าหลักสูตรเลยครับ
  - C-outline ของหลักสูตรนี้
  - Slide ของหลักสูตรนี้
  - Workshop I, II, III
  - กรณีศึกษาหมวดนักขายพิชิตเป้าหมาย
Learning Online กลุ่มอื่นๆ
อบรม สัมมนา
Learning Online คลิปวีดีโอการให้แง่คิดดีๆ
learning online
การบริหารทีมขายและการคิดเชิงกลยุทธ์
More >>>
learning online
แก่นสำคัญของหลักสูตร
More >>>
learning online
การให้แง่คิดเรื่องต่างๆ
More >>>
learning online
ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ
More >>>
learning online
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
More >>>
learning online
ตอบคำถามคาใจ...Style Coach
More >>>
 
 
 


กิจกรรม

 
ร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นชิงรางวัลกับ Entraining
อยรม สัมมนา
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่นี่
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา : กิจกรรม ครั้งที่6 | กิจกรรม ครั้งที่7
 
 


knowledge

แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
   
สาระบทความ
เรื่องเรามาจับพีระมิดของมาสโลว์กลับหัวกันเถอะ ตอนที่ 2/2
[อาจารย์ ภราดร จำนงเวช]
เรามาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับ เมื่อผมได้มีโอกาสอ่านประวัติความเป็นมาของ อับบราฮัม มาสโลว์ และเส้นทางชีวิตของเขาทั้งหมดแล้ว กลับรู้สึกประหลาดใจว่าแท้จริงแล้วตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีความต้องการที่เป็นไป อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
สาระบทความหมวดการบริการ
เรื่องกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
[อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย]
ภาพลักษณ์ (IMAGE) มีความหมายว่า ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานในองค์กร ที่มีต่อองค์กรและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม จึงมีคำว่าภาพลักษณ์องค์กร เช่น องค์กรนี้ดูมีความสามัคคี องค์กรนั้นดูเป็นมืออาชี ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
สาระบทความหมวดเข็มทิศสุขภาพ
บทที่ 5 เป้าหมายชีวิต เป้าหมายสุขภาพ
[อาจารย์ นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง]
คำตอบที่ได้ในคนส่วนใหญ่คงเห็นไม่แตกต่างกันสักเท่าใด แต่เรื่องแปลกคือเรากลับทอดทิ้งเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องท้ายๆ ทั้งที่เราทุกคนก็เห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เราเฝ้าแต่วางเป้าหมายเรื่องการงาน การเงิน ไปตามกระแสของโลกทุนนิยม ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรอ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
ไพรัช
สาระบทความ
ร่วมเดินทางด้วยกัน ตอนที่ 17
[อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล]
เวลาที่เรายังมีงานทำอยู่ น้อยคนที่จะมองเห็นงานที่ตนเองกำลังทำ หากเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงานที่ทำมากพอ เราจะขาดสัมพันธ์ที่ควรจะต้องมีกับงาน ปัญหาต่างๆมากมายจึงเกิดตามมาหลังจากนั้น อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
 
แหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
   
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย | ทุกอย่างเป็นทางเลือก...คุณสามารถเลือกได้
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าที่ต้องทำอย่างนี้เพราะไม่มีทางเลือก และเราไม่สามารถเลือกเองได้ ทุกอย่างกำหนดมาแล้ว จริงๆแล้วทุกอย่างเป็นทางเลือกที่รอให้เราเลือกปฏิบัติ อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
อบรม สัมมนา
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา | ไม่อยากเป็นผู้นำใคร อยากเป็นแค่ผู้ตาม
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
การเป็นหัวหน้า (ผู้นำ) ผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะได้มีโอกาสพัฒนาผู้อื่นให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วการเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง เราสามารถเป็นผู้นำได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลแรกที่จะต้องนำเลยคือ ตัวเราเอง เมื่อไรที่เราอยากพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง ลองนำตัวเองก่อนว่าเราทำตามที่เรานำหรือไม่ อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน | แทนที่ความคิดเชิงลบด้วยการคิดบวก
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
ความกลัว เป็นจินตนาการที่เราคิดขึ้นมาเอง ซึ่งแนวโน้ม 90% ไม่เป็นอย่างที่เราคิดพอเราสร้างความกลัว ซึ่งไม่มีตัวตนขึ้นมาแล้ว ทำให้เราหยุดการกระทำหรือทำด้วยความไม่มั่นใจ อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
กรณีศึกษาหมวด | การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
[อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
กรณีศึกษาช่วยฝึกฝน วิธีการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เจออยู่บ่อยๆ เพราะในสภาวะที่เกิดขึ้นจริงเราอาจ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิด และความรู้สึกได้ทัน แต่ถ้าเป็นกรณีศึกษา ทำให้เรารอบครอบและความรู้สึกได้ทัน แต่ถ้าเป็นกรณีศึกษาทำให้เรารอบครอบที่จะคิด หากเราดำเนินการบ่อยๆ ก็จะทำให้เราเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น อ่านต่อ อบรม สัมมนา
   
   
 
 
hrd
HRD ZONE
[MORE]
hrd
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
[MORE]
hrd
รวมคลิปวีดีโอให้แง่คิดกลุ่มต่างๆ
[MORE]
hrd
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือ
[MORE]
hrd
ความรู้ส่งตรงถึงที่
[MORE]
 
hrd
พื้นที่ทบทวน
[MORE]
hrd
แบบฟอร์มต่างๆ
[MORE]
hrd
รวมการ์ดให้แง่คิด
[MORE]
hrd
คู่มือการฝึกฝนต่างๆ
[MORE]
hrd
รวมบทความต่างๆ
[MORE]
 
 


การประยุกต์

หมวดกรณีศึกษา
 
 
coming soon
 
 
 
 
หมวดการ์ดให้แง่คิด
 
 
coming soon
 
 
 
 
หมวด Slide presentation
 
 
coming soon
 
 
 
 


shop

คู่มือจิ๋ว
 
คุ่มือจิ๋ว
แพคเกจคู่มือจิ๋วเล่ม 1-7
1 ชุดประกอบด้วยคู่มือจิ๋วเล่ม 1-7 อย่างละ 1 เล่ม รวมทั้งหมด ชุดละ 7 เล่ม
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 1 ชุด 210 บาท
Package B 5 ชุด 1,050 บาท
Package C 10 ชุด 2,100 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 7
"คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 6
"คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
 
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 5
"สนุกกับตัวอักษร a-z ให้แง่คิดดีๆ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 4
"เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 3
"คู่มือพัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย งาย"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
 
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 2
"เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
คุ่มือจิ๋ว
คู่มือจิ๋วเล่ม 1
"แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา"
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 30 เล่ม 900 บาท
(**ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 
อบรม สัมมนา
 
 
 
หนังสือจากวิทยากรสถาบัน
 
คุ่มือจิ๋ว
มหัศจรรย์ พลังคิดบวก
 
Author : ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Status : In Stock
ราคา 150 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
 
อบรม สัมมนา
   
 
 
อบรม สัมมนา
 
Email :
Password :

 สมัครสมาชิก... FREE!!!
 ลืม Password
 
อบรม สัมมนา
 
หน้าหลัก
แนวความคิดการอบรมสัมมนาของเรา
ปฎิทินการอบรมสัมมนา 2557
แนะนำวิทยากร
ภาพการจัดอบรมสัมมนา
ติดต่อเรา
 
แหล่งรวมความรู้เกียวกับโค้ช
เว็บไซต์ส่วนตัว อ.ปกรณ์
เว็บไซต์ส่วนตัว อ.สุณิชชา
 
คำค้นหา
 
เอ็นเทรนนิ่งศูนย์ภาคเหนือ
 
ร่วมงานกับเรา EnTraining
 
LEARNING ONLINE
 
Online Assessment
 
เอกสารอธิบายการขอคือภาษี 200% กับกรมสรรพากร
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
Public Course
In-house Training & Coaching Courses
โปรแกรมการอบรมแบบบูรณาการ
 
Operation Package
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
วีดีโอคลิปตัวอย่างงานอบรม-สัมมนา
 
รับสมัครวิทยากรของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร รุ่น 5
 
DOWNLOAD FREE
Register
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
HRD Zone
บทความที่อยากให้อ่าน
คลิปวีดีโอการให้แนวความคิด
ความรู้ทั่วไป
Mini Presentation
Mail List อ่านย้อนหลัง
 
แหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
พื้นที่ทบทวน
คู่มือการฝึกฝนต่างๆ
เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
เทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ร่วมเดินทางด้วยกัน กับอาจารย์ไพรัช
@โค้ชกัณมั้ย? กับอาจารย์กัณตพงษ์
เข็มทิศสุขภาพ กับนพ.โมทย์ศักดิ์
 
 
 
 
Copyright @2014. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 แฟกซ์ : 0-2375-2347