บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 27 ก.พ 61

อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

อาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

การศึกษา

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Human Resources Development (HRD) Major: Training and Development
ป บัณฑิต : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Minor: Labor Economics
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

2557-ปัจจุบัน Enterprise Lean Sigma ASEAN Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited
2556-2557 Lean Manager ที่ Parker Hannifin (Thailand) Limited
2555-2556 Assistant Production Manager and Lean Six Sigma ที่ Cardinal Health 222 (Thailand) Limited
2544-2555 Program Manager ที่ Molnlycke Health Care (Thailand) Limited

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

Kaizen Master จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Supervisory Skills Development Program จัดโดย Avery Dennison
Toyota Production System จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
The 5 Choices to Extraordinary Productivity จัดโดย Franklin Covey และ Kory Kogon
Leadership Fundamentals จัดโดย Avery Dennison & Hay group
Speed of Trust จัดโดย Franklin Covey
Master Black Belt (MBB) จัดโดย Sigma Pro
Six Sigma Black Belt (BB) จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Train the Trainer for High Performance Team จัดโดย Parker Hannifin
Lean Enterprise จัดโดย Parker Hannifin
Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Cardinal Health 222
Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Moresteam University
Lean Master จัดโดย Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

หลักสูตร “ Goal Setting and Effective Planning”
หลักสูตร การบริหารจัดการรายวัน “Managing for Daily Improvement”
หลักสูตร “ Effective Gemba Walk”
หลักสูตร “Lean Management”
หลักสูตร“Lean Transformation”
หลักสูตร“VSM (Value stream Mapping) for Manufacturing and Non-Manufacturing ”
หลักสูตร“Kaizen Event for Supervisor and Manager ”
หลักสูตร“Standard Work for Manufacturing and Non-Manufacturing ”
หลักสูตร“A3 Management ”
หลักสูตร“Lean Six Sigma Green Belt ”
หลักสูตร“Lean Six Sigma Yellow Belt”
หลักสูตร“Supervisory Skill”
หลักสูตร “Quality Awareness ”
หลักสูตร “7 Wastes for Productivity Improvement”
หลักสูตร “Problem Solving Technique”
หลักสูตร “Failure Mode and Effects Analysis”
หลักสูตร “Logical Thinking and Scientific Thinking for Process Improvement”
หลักสูตร “QC Story and 7 QC Tools”

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
บริษัทถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท สยาม นีโอ ลาเบล จํากัด
บริษัท สยามเฟธเธอร์ปรอดักส์ จำกัด
บริษัท เวิลด์สติกเกอร์ จำกัด  

หลักสูตรของอาจารย์ อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ระบบการบริหารจัดการแบบลีนซิกม่า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง - หลักสูตร 1 วัน
 

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|