บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 18 MAY 2015
อาจารย์ ชวน  ทองไทยสิน

อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร จิตสาธารณะเพื่อสังคมไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร “Leadership & Networking,“ arranged by Friedrich Naumann Stiftung
หลักสูตร “System-Thinking Development,“ arranged by Institute of Future Studies for Development

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ประธานนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Amnesty International)
อาสาสมัคร UNHCR (สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ)
อาสาสมัครในหลายมูลนิธิ เช่น มูลนิธิฟอร์เด็ก , มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม , มูลนิธิดุลนิมิต, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาสาสมัครประชาธิปไตยของกองทัพบก

ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ

คณะกรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ

พนักงานขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต อันดับ 1 สองปีซ้อน
ผู้จัดการฝ่ายการขายห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังไทยเสรี

ประสบการณ์การทำงานด้านชุมชน

วิทยากรชุมชน ให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในหลายสำนักงานเขตกรุงเทพฯ
กรรมการประชาคมเขตบางกอกใหญ่
กรรมการโครงการรักษ์คลองบางหลวง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
กรรมการโครงการหน้าบ้านน่ามอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกรุงเทพ
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยาย
/วิทยากรกระบวนการ

บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่ชาติ(สสส.)
โรงพยาบาลวชิระ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วิทยากรบรรยาย สถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ

หัวข้อที่บรรยาย

การคิดเชิงมโนทัศน์
การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์
การคิดเชิงสร้างสรรค์
การคิดเชิงเปรียบเทียบ
การคิดเชิงประยุกต์
การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงอนาคต
การคิดแบบผู้นํา
การนําประชุมที่มีประสิทธิภาพ
หลักการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
การพูดในที่สาธารณะ
การทํางานอย่างมีความสุข (ความคิดเชิงบวกและการประสานงาน)
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างจิตสํานึกในงานบริการ
การบริหารโครงการทางสังคม
หลักการพัฒนาชุมชน
การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล
การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ
การทํางานอย่างมีความสุข (Happy 8)
การจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรของอาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม จริยธรรมและจิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่สาธารณะ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เก่งงานพร้อมรับอาเซียน - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
 

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|