บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 4 เม.ย. 61
อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   จากประสบการณ์งานขายและงานบริการ ทั้งในสายงานการเงินและธนาคาร และสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ทราบถึงหัวใจสำคัญที่จะทำให้งานขายและงานบริการประสบผลสำเร็จและปราศจากข้อร้องเรียน

   งานขายและงานบริการ จะประสบความสำเร็จได้นั้น นักขายหรือผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องของการฟัง เพราะการฟังจะทำให้เราสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากทักษะในเรื่องของการฟังแล้ว เทคนิคในการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำพาให้การขายหรืองานบริการประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

   หากเรามีกรอบความคิดที่ดีต่องาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใด ย่อมทำให้งานนั้นๆ มีประสิทธิภาพ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง มองทุกอย่างเป็นโอกาส มองเห็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
     วิทยากร ประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท Sales Representative บริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
บมจ.ธนาคารทหารไทย Mortgage Specialist บริการทางด้านสินเชื่อบ้าน
บมจ.ธนาคารธนชาต ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ขายและบริการผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงิน กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ขายและบริการผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงิน กองทุน และประกันชีวิต

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

ด้านงานขายและงานบริการ
      การสร้างคัมภีร์นักขาย
      ทักษะการเจรจาต่อรองให้สัมฤทธิ์ผล
      ทักษะการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
      เทคนิคการบริการให้ได้ทั้งใจและเป้าหมาย
      งานขายเชิงกลยุทธ์
      นักขายพิชิตเป้าหมาย
      Service Mind
      การบริหารและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
      การสร้างแรงจูงใจในงานขายและงานบริการ
      จิตวิทยาในงานขายและงานบริการ

ด้านความรู้และความชำนาญทั่วไป
      พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
      การบริหารเวลา
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      การบริหารความขัดแย้ง
      Proactive
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับโค้ช อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์
      บจก.สาริน พรอพเพอร์ตี้
      บจก. ไชโย ทริปเปิ้ลเอ และกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอนเนอร์จี้
      บจก.ปัญญาคอนซัลแตนท์
      โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
      Endress Hauser Co.,Ltd.
      บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
      บจก.อิชิดะ ไทเชฮิชะ
      บจก.ยูทีลิตี้ พลัส
      บจก.เคฮิน (ประเทศไทย)
      บจก.ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      บจก.หว่อฮิง (ประเทศไทย)
      บจก.เอ็นริช สเตท

องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับมาสเตอร์โค้ช อจ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บจก. เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ หลักสูตร “สร้างคัมภีร์การปิดการขายอย่างเหนือชั้น”

ผ่านการรับรองการเป็นวิทยากรมืออาชีพจากทางสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพแนวการสอน Training and Group Coaching 12 Days” โดย อจ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจนักขายด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารให้ได้ทั้งโอกาสและโดนใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย เพิ่มความมั่นใจ พิชิตใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สูตรสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|