บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 22 พ.ย. 60
อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

   จากประสบการณ์งานขายและงานบริการ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทั้งในกลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มธุรกิจสายการบิน และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ทราบถึงหัวใจสำคัญที่จะทำให้งานขายประสบผลสำเร็จ และปราศจากข้อร้องเรียน ทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ความเป็นมืออาชีพ ใจรักงานขายและบริการ รวมไปถึงการยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่ออาชีพนักขาย การรู้จักตัวตนลูกค้า การรู้จักกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าจากการจับสัญญาณ การนำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจ เทคนิคการเจรจาต่อรองให้สัมฤทธิ์ผล การปิดการขาย การบริหารข้อมูลลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิม หรือบริการหลังการขาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดจากประสบการณ์ทำงานจริงมากกว่า 10 ปี และนำไปสู่กรอบความคิด (Mindset) ที่ดีต่องานขายและงานบริการ แม้จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนงาน แต่หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับหลักการคิดเชิงบวก จะทำให้งานขายประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
     วิทยากร ประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท Sales Representative บริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
บมจ.ธนาคารทหารไทย Mortgage Specialist บริการทางด้านสินเชื่อบ้าน
บมจ.ธนาคารธนชาต ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ขายและบริการผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงิน กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ขายและบริการผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงิน กองทุน และประกันชีวิต

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

ด้านงานขายและงานบริการ
      การสร้างคัมภีร์นักขาย
      ทักษะการเจรจาต่อรองให้สัมฤทธิ์ผล
      ทักษะการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
      เทคนิคการบริการให้ได้ทั้งใจและเป้าหมาย
      งานขายเชิงกลยุทธ์
      นักขายพิชิตเป้าหมาย
      Service Mind

ด้านความรู้และความชำนาญทั่วไป
      การสื่อสาร
      การจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
      การบริหารเวลา

ด้านอสังหาริมทรัพย์
      การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน>
      เทคนิคการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิผล ( Customer Database Management)>
      การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ>
      การสร้างระบบงานขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพิชิตเป้าเหมาย>
      ครบเครื่องเรื่องงานขายอสังหาริมทรัพย์

องค์กรที่เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับโค้ช อาจารย์วีรพันธ์ เกษสังข์
      บจก.สาริน พรอพเพอร์ตี้
      บจก. ไชโย ทริปเปิ้ลเอ และกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอนเนอร์จี้
      บจก.ปัญญาคอนซัลแตนท์
      โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
      Endress Hauser Co.,Ltd.
      บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
      บจก.อิชิดะ ไทเชฮิชะ
      บจก.ยูทีลิตี้ พลัส
      บจก.เคฮิน (ประเทศไทย)  

หลักสูตรของอาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารให้ได้ทั้งโอกาสและโดนใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย เพิ่มความมั่นใจ พิชิตใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สูตรสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|