พิธีมอบ Certified โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน รุ่นที่ 3

มอบ Course Certified Group Coach โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
 
Training Thailand บทสัมภาษณ์ วิทยากรโครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน รุ่นที่ 3
 
Training Thailand
มอบ Course Certified Group Coach
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Training Thailand อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
 
ได้รับ : 
ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร
 
Course Certified Group Coach (CCGC)
   
หมวดที่ได้รับ : 
Softskill, Coaching, Leadership, Management
   
 
 
Training Thailand
มอบ Course Certified Group Coach
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Training Thailand อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอิบโชคชัย
 
ได้รับ : 
ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร
 
Course Certified Group Coach (CCGC)
   
หมวดที่ได้รับ : 
Softskil
   
 
 
Training Thailand
มอบ Course Certified Group Coach
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Training Thailand อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
 
ได้รับ : 
ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร
 
Course Certified Group Coach (CCGC)
   
หมวดที่ได้รับ : 
Softskill, Thinking
   
 
 
Training Thailand
มอบ Course Certified Group Coach
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Training Thailand อาจารย์เบญจภา พลอยเลื่อมแสง
 
ได้รับ : 
ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร
 
Course Certified Group Coach (CCGC)
   
หมวดที่ได้รับ : 
Leadership
   
 
 
 
Training Thailand
มอบ Course Certified Group Coach
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Training Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
 
ได้รับ : 
ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร
 
Course Certified Group Coach (CCGC)
   
หมวดที่ได้รับ : 
Leadership, Softskill, Management
   
   
 
 
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|