แนะนำวิทยากรของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
บอกต่อหน้านี้
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
      [กลับหน้ารวมวิทยากร]
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill) 
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Business Process Segmentation
  Organization and HR Management
  Human Psychological Methodology
 
โปรไฟร์ อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาร่างกาย สมองและจิตใจ
  พัฒนาบุคลิกภาพและ สื่อสารอย่างมืออาชีพ
  การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ
 
อาจารย์มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Innovation Creativity
  Risk Management
 
อาจารย์ คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class
  เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ
  บริการสุดขั้วด้วยหัวใจสุดขีด
 
อบรม สัมมนา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ด้านผู้นำ และ หัวหน้างาน
  บุคลิกภาพ และ งานบริการ
  การทำงานเป็นทีม
 
อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย
หลักสูตรที่ชำนาญ
  เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
  การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพ
  เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
  ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 
อาจารย์พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Team Building
  Employee Engagement
  Dialogue
 
โปรไฟร์ อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
  การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  การสื่อสารระหว่างประเทศ(เบื้องต้น)
 
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Corporate Social Responsibility
  Creating Shared Value
  Group/Team Coaching
 
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  SMART JD
  กลยุทธ์ HR
  การประเมินค่างาน
 
อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การจัดการสำหรับหัวหน้างาน
  การทำงานเป็นทีม
  เทคนิคการขายสำหรับยอดนักขาย
 
หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การวางแผนภาษีค่าจ้าง วิทยากรภายนอก
 
 
 
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การขาย
  การบริการ
  การบริหารจัดการ
 
อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Leadership
  Productivity
 
 
อาจารย์ คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กฎแห่งแรงดึงดูด
  พลังจิตใต้สำนึก
  วงกลมแห่งความสำเร็จ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Risk Management(การบริหารความเสี่ยง)
  Organization Behavior
  Conflict Management
 
อาจารย์ สัญชัย วุทธิสารพงส์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Beginning in Sales Function
 
 
 
อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Brand Ambassador
 
 
อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว
หลักสูตรที่ชำนาญ
  ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการให้บริการ
  เทคนิคการสร้าง Customer Delight
  เทคนิคการออกแบบ Triple C
 
อาจารย์ ศิลัท เหรียญมณี
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Walk rally
  ศิลปะในการพูดจูง
  การนำเสนอวาทศิลป์
 
อาจารย์ จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  กลยุทธ์การสื่อสารทางกาย
      และวาจาเพื่อจูงใจ โดยใช้หลัก NLP
 
 
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  รู้จักตัวองเพื่อเข้าใจผู้อื่น
  ทอร์คธรรม
  สมาธิเปลี่ยนชีวิต
 
อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Performance Leadership
  Performance Management
  HR Law for OD
 
อาจารย์ญาณิมา   ศรีมังคละ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
  การบริการด้วยหัวใจ
 
อาจารย์สุวัฒน์ พรมแตง
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การเป็นพิธีกรและวิทยากร
  การบริการที่เป็นเลิศ
 
 
อาจารย์สัณหกช วิทยาภรณ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Excellent Service
  Communication
  Coaching
 
สุเมธ ลักษิตานนท์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การวางแผน
  การบริหารกลยุทธ์องค์กร
  การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ
 
 ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การจัดลำดับความสำคัญของเวลาในการทำงาน
  ทักษะการทำงานเป็นทีม
  การเสริมสร้างคุณค่าในการทำงาน
 
อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การบริการลูกค้า
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
  การสื่อสาร
 
อาจารย์พัชรพล ชาญอุไร
หลักสูตรที่ชำนาญ
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  Customer Centric Excellence
  การคิดอย่างมีนวัตกรรม
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|