แนะนำวิทยากรของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
บอกต่อหน้านี้
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
      [กลับหน้ารวมวิทยากร]
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop  
อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา LEAN OPERATION & BUSINESS
PROCESS PERFORMANCE UPGRADING
 อบรม สัมมนา Excellent Problem Solving & Decision
Making
 อบรม สัมมนา Productivity and Business Process
Improvement
 อบรม สัมมนา Performance Management
 อบรม สัมมนา Knowledge Management
 อบรม สัมมนา Logical Thinking
 
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ
 อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
 อบรม สัมมนา อนาคตธุรกิจไทยในยุค AEC
 
อ.  ชลธิชา ปรางค์ประทานพร
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การวางแผนการเงิน
 
 
 
โปรไฟร์ อ.  บุญเลิศ  คณาธนสาร
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนาSystems Thinking
 อบรม สัมมนา Systems Problem Solving
 อบรม สัมมนา Lean Management
 
อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา Competency based Management
 อบรม สัมมนา Talent Management
 อบรม สัมมนา Succession Planning
 อบรม สัมมนา Performance Management (Goal setting, KPI)
 
อาจารย์บุญเริญ  ชัยเพ็ชร
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา 5 ส ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต
 อบรม สัมมนา กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 อบรม สัมมนา การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
 
อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา พัฒนาทีมงานด้วย TQM
 อบรม สัมมนา Total Quality Management
 อบรม สัมมนา Process Improvement
 
อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา QC 7 Tools
 อบรม สัมมนา Kaizen
 อบรม สัมมนา QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
 
อาจารย์ธัญพร  เฮงวัฒนอาภา
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การใช้เสียงและอวัจนภาษา
      เพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร
 
 
อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล
หลักสูตรที่ชำนาญ
  Lean Management
  Lean Transformation
  Lean Six Sigma Yellow Belt
 
อ. ธนภณ รวยอารี
หลักสูตรที่ชำนาญ
 อบรม สัมมนา การบริหารสินค้าคงคลัง
 อบรม สัมมนา การบริหารงานคลังสินค้า
 อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
หลักสูตรที่ชำนาญ
  TQM
  เทคนิค 5ส
  Lean Six Sigma
 
     
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|