แบบฟอร์มต่างๆ : หมวดโค้ช
- แบบประเมินความรู้ก่อนการอบรมหลักสูตรโค้ช
- แบบประเมินความรู้หลังการอบรมหลักสูตรโค้ช
- Coching Skill-Pre-post
- เฉลย Coching Skill-Pre-post
- การบ้าน ฝึกปฏิบัติรั้งที่ 1
- ฝึกปฏิบัติ GoodCoach
- นิยามบทบาทโค้ชของตัวเอง
- ฝึกปฏิบัติรั้งที่ 1 จาก WorkShop
- ออกแบบโปรแกรมสอนงาน
 
  แบบฟอร์มต่างๆ : Thinking
- Think Activity
- Think Activity Answer
 
  แบบฟอร์มต่างๆ : Management
- PreTest PostTest เถ้าแก่มืออาชีพ
- Sale ManagerV3 Additional
- เอกสารเพิ่มเติม คำถามที่ควรถามตัวเอง
- เอกสารเพิ่มเติม คำถามที่ต้องหมั่นถามอยู่เสมอ
 
  แบบฟอร์มต่างๆ : Form Follow Up
- EX Form บันทึก Followup Coach
- EX Form บันทึก Followup Leader
- EX Form บันทึก Followup Softskill
  แบบฟอร์มต่างๆ : หมวดภาวะผู้นำ
- การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
- การบ้าน-ฝึกปฏิบัติ-แบบไม่มีฟอร์มประเมิณ
- Followup-Leadership-สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณ
- Pre-Post-LeaderChange
- เฉลยPre-Post-LeaderChange
- การบ้าน สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
- การบ้าน Postitive Leader
- แบบทดสอบ Leadership
- การบ้าน ฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
- ออกแบบโปรแกรม Leader ติดตามผล
 
  แบบฟอร์มต่างๆ : HRD
- แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
- แบบฟอร์มประเมินการอบรม
- ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
 
  แบบฟอร์มต่างๆ : General Softskill
- Attitude Pre Post test
- Attitude test Answer
- ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
- การบ้าน Attitude for ติดตามผล
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|