บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 24 APR 2015
อาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง
การศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา 
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  มศว. ประสานมิตร
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง)
ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตร  การศึกษานอกระบบและฝึกอบรม
อบรม communication Skill  ประเทศ สิงค์โปร
อบรมหลักสูตร จิตวิทยาเพื่อการจัดการ มศว. ประสานมิตร
ศึกษาดูงาน งานบริการService Mind ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตร วางแผนภาษีอากรทั้งระบบ
TAX   MANAGMANT  ธรรมนิติ

ประสบการณ์

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  นักวิชาการอาวุโส  การจัดหลักสูตร อบรมของธรรมนิติ    ปี  2536- 2540
  หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์  บงล. ศรีมิตร จำกัด(มหาชน)  ปี  2540 – 2542
  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัทฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จำกัด  ปี  2542- 2545
  ผู้จัดการฝ่าย ฝึกอบรม บริษัทบิสซิเนสคอนซัลแทนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด   ปี 2545 – ปี 2550
  ที่ปรึกษาวางระบบ วางแผนภาษีอากร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ปี  2548  ถึงปัจจุบัน


ประสบการณ์ ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาวางระบบภาษีอากร บริษัท รุ่งศิลป์ จำกัด
ที่ปรึกษาวางระบบสวัสดิการพนักงาน  บริษัท เครือไพบูลย์ จำกัด
ที่ปรึกษาวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับทีมขายประกัน ประกันชีวิต
ที่ปรึกษาวางแผนภาษีสำหรับพนักงานขายประกัน กรุงเทพประกันชีวิต
ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนภาษี สำรับบุคคลธรรมดา ธุรกิจ SME

ประสบการณ์การบรรยาย ด้านภาษีอากร
1. วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4. วางแผนภาษีบุคคลธรรมดา และสวัสดิการพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
5. วางแผนภาษี ตัวแทน บริษัทไทยประกันชีวิต , ING , กรุงเทพประกันชีวิต 
6. วิทยากรพิเศษ เรื่องวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ( หลายแห่ง)
7. วางแผนประกันคีย์แมน ไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม สำหรับนักขายประกัน( หลายแห่ง)
8. เรื่องง่ายๆ ของภาษีของบุคคลธรรมดา ที่นักขายประกันควรทราบ และใช้ประโยชน์ในการขายได้


การบรรยายด้านอื่นๆ
1. เทคนิคการบริหาร EQ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กรและก้าวหน้าในอาชีพ บริษัท เวิลล์เอ็กเพรส
2. ศิลปะการใช้โทรศัพท์ สำหรับพนักงานธุรการ เครือไพบูลย์
3. วางระบบเอกสารในงานธุรการ
4. วางระบบ ของการจัดทำคู่มือระเบียบ สวัสดิการพนักงาน สำหรับฝ่ายบุคคล
5. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ นักบัญชี เทคโนโลยี สมุทรปราการ  

หลักสูตรของอาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม วางแผนเพื่อเสียภาษีคนต่างด้าว และสวัสดิการพนักงานสำหรับ ฝ่าย HR
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เคล็ดลับ การวางแผนภาษีค่าจ้าง
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|