อาจารย์ ธนภณ รวยอารี

(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำระบบการบริหารจัดการแบบลีนซิกม่า

(Enterprise Lean Sigma Management)
วิทยากรอิศระ
update 27 ก.พ. 61

    ความสำคัญ

   ลีนซิกม่าเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ที่โรงงานชอบนำมาใช้ปรับปรุงการทำงาน แต่มีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่สามารถดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

   หนึ่งในเหตุผลของความล้มเหลวคือนำการผลิตแบบลีนซิกซิกม่ามาใช้โดยขาดระบบการสนับสนุนที่ดี ซึ่งระบบนี้จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

   ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงโครงสร้างและเครื่องที่ใช้สำหรับระบบการบริหารจัดการแบบลีนซิกม่า

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบการจัดการแบบลีนซิกม่า ซึ่งจะผลักดันการปรับปรุงการผลิตแบบลีนซิกม่าให้ยั่งยืน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์การบริหารจัดการแบบลีนซิกม่าในองค์กรได้

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

หลักการของลีนซิกม่าและการปรับปรุง
การตั้งกลยุทธ์และเป้าหมายในการทำงานในแต่ละระดับด้วย Strategy A3
การกระจายเป้าหมายสู่แผนกและหน่วยงานพร้อมการตรวจติดตามด้วย MDI (Managing for Daily Improvement)
การประชุมติดตามโครงการด้วยรูปแบบ Tollgate review meeting ของลีนซิกม่า
งานที่เป็นมาตรฐานของหัวหน้าและผู้บริหาร
การตรวจติดตามตามลำดับขั้น

   หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล]

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|