อาจารย์ ธนภณ รวยอารี

(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง

(Lean Six Sigma Yellow Belt)
วิทยากรอิศระ
update 27 ก.พ. 61

    ความสำคัญ

   ลีนซิกม่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำนิยมนำมาประยุกต์ใช้เนื่องจากตัวชี้วัดความสำเร็จของลีนซิกม่าคือ คุณภาพ , ต้นทุน, และ เวลา (Lead time) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้วัดหน่วยงานในองค์กรได้ทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น
      การลดสต็อกสินค้าในคลัง
      การเพิ่มความแม่นยำในการวางแผน
      การลดจำนวนของเสียในการผลิตและการทำงาน
      การลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
      การปิดรอบบัญชีให้ทันเวลา
   ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงของลูกค้า ธุรกิจและ ความสามารถของกระบวนการพร้อมทั้งเครื่องมือเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงตามหลักการ DMAIC ในระดับ Yellow Belt

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำหลักการ ลีนซิกม่าไปใช้ในองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่า

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

หลักการของลีนและซิกซิกม่า
Define Phase (การกำหนดขอบเขตของปัญหา) และ เครื่องมือที่ใช้
Measure Phase (การวัดและรวบรวมข้อมูล) และ เครื่องมือที่ใช้
Analysis Phase(การวิเคราะห์) และ เครื่องมือที่ใช้
Improve Phase(การปรับปรุง) และ เครื่องมือที่ใช้
Control Phase ( การควบคุม) และ เครื่องมือที่ใช้

   หลักสูตรนี้เหมาะกับ

   พนักงานและหัวหน้างานทั้งในส่วนโรงงาน (Manufacturing) และสำนักงาน (Non Manufacturing) ที่ต้องการปรับปรุงการทำงานให้ดีขี้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล]

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|