อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม สูตรสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขาย

วิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง
update 30 ต.ค. 60

   หลักการและเหตุผล

    การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น ด้วยตัวสินค้าที่มูลค่าสูง กลุ่มลูกค้าที่เข้าถึง คือกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสินค้านั้นๆ งานขายจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ความสำเร็จของงานขายคือ ทำอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

   หัวใจหลักของความสำเร็จของงานขาย เริ่มต้นจากใจรักบริการ การให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ใจลูกค้า มีองค์ประกอบหลายปัจจัยด้วยกัน สิ่งที่สำคัญของนักขาย ไม่เพียงแต่การนำเสนอที่ดีเท่านั้น การสื่อสารที่ดี การใช้ทักษะการฟัง เพื่อให้ล่วงรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง ทักษะการจูงใจและเจรจา ไปจนถึงทักษะการปิดการขายและการติดตามลูกค้า การให้บริการเหนือความคาดหมายของลูกค้าซึ่งเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จแบบยั่งยืน

   งานขายกับงานบริการ เป็นของคู่กัน การให้บริการด้วยใจ จะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริการที่ดียังส่งผลถึงภาพลักษณ์ ทำให้เกิดการบอกต่อ (Word of Mouth) และการซื้อซ้ำ (Re-Purchasing) เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

   สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของงานขายคือ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เป็นกรอบที่จะทำให้งานขายประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หากทุกฝ่ายยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นที่ตั้งในการทำงาน นอกจากจะส่งผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรด้วย

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการสร้างความสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์
อบรม สัมมนา เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ กระบวนการของงานบริการ เพื่อนำไปสู่ยอดขาย
อบรม สัมมนา เพื่อให้เข้าใจและนำหลักการไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจ
อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวคิดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจตัวเอง
       ปัจจุบันคุณเป็นนักขายแบบไหน
       นิยามของการให้บริการของนักขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
       องค์ประกอบของกิจกรรมงานขายอสังหาริมทรัพย์
       คุณสมบัติของนักขายสังหาริมทรัพย์ พิชิตเป้าหมาย
       กรอบความคิดของงานบริการที่ดี
       Workshop :: สร้างสูตรสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์ในสไตล์ของคุณ

สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายอสังหาริมทรัพย์
       ทำความรู้จักกับลูกค้า
       ทำความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า
       หลุมพรางที่สกัดกั้นการเป็นสุดยอดนักขาย
       หลักการของการให้บริการที่มีคุณภาพ (Service Quality)
       Workshop :: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของการเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ขั้นเทพ
       เปิดการขายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
       การนำเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้า
       ทักษะการฟังแบบนักขายหูขั้นเทพ
       การจูงใจและเจรจาแบบ Win – Win
       ปิดการขายแบบไม่ปิด
       เทคนิคการติดตามลูกค้าให้ได้ยอด
       Workshop :: ประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับสถานการณ์ตัวอย่าง

การเพิ่มคุณค่าในแต่ละขั้นตอนกระบวนการขาย
       สร้างแนวทางการให้บริการให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า
       กลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
       การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
       จริยธรรมกับงานขายชนะใจลูกค้า
       ประโยชน์ของการพัฒนางานขายด้วยในบริการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ชุติมา นำเจริญวุฒิ]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|