อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์ หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม HR Business Partner Mindset

Facilitative Coach
update 3 เม.ย. 61

   หลักการและเหตุผล

   ปัจจุบันแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ CEO นั้นมีการพัฒนาไปอย่างมาก หากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการดำเนินการหลายอย่างที่ HR นั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ CEO ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

   ซึ่งการพัฒนาบุคลากรด้าน HR ให้ตอบสนองความต้องการของ CEO ให้มากขึ้นจนถึงบทบาท HR Business Partner ได้นั้น สิ่งพื้นฐานที่ต้องมีการเรียนรู้คือด้านกรอบความคิด ซึ่งคือมุมมองความคิดที่ต่อยอดจากการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบปกติ สู่มุมมองในเชิงกลยุทธมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ CEO มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงขั้นเป็นเพื่อนคู่คิดของ CEO ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจ

   วัตถุประสงค์

   สามารถเข้าใจกรอบความคิดการทำงานในบทบาทปัจจุบัน และศึกษากรอบความคิดของ CEO และ สามารถต่อยอดการทำงานของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้

   กรอบความคิด ในการฝึกอบรมที่ใช้

   การมองเห็นการทำงานของตนเองในปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงต่อยอดศักยภาพเดิมให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ใหม่นั้น จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่บทบาทหน้าที่ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดความขัดแย้งในตนเองน้อยที่สุด

   แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้

Facilitative Coaching Process
Mutual Learning
Training and Group Coaching

    เนื้อหาของหลักสูตร

Commitment สำรวจความคาดหวังในการเข้าร่วมหลักสูตร สร้างภาพ HR Business Partner จากความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ต้องการ
Clarify สำรวจการทำงานของตนเองในปัจจุบัน สำรวจกรอบความคิดของบทบาท HR Business Partner สำรวจพื้นที่ศักยภาพ และพื้นที่พร้อมพัฒนา
Connect สมรรถนะ และ กรอบความคิดที่ต้องใช้เพื่อการเป็น HR Business Partner การมี HR Business Partner Mindset ในการทำงานปัจจุบัน
Coaching แนวทางการปฏิบัติเพื่อนำกรอบความคิดใหม่ ไปใช้ในงานเดิม แนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็น HR Business Partner ที่ดี การวัดผลของตนเองเพื่อการเป็น HR Business Partner

   ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่ม dialogue
จกรรม working group by case studyผ่านหลักการศิลปะบำบัด
กิจกรรม career coaching ผ่านชุดคำถาม

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ทีมพัฒนาบุคลากรในองค์กร


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|