อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์ หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม Better You By Facilitative Coaching Process

Facilitative Coach
update 3 เม.ย. 61

   วัตถุประสงค์

   ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายทำงานอย่างไม่มีความสุข เพราะไม่เห็นความสำคัญของงาน และ ไม่ได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากเฝ้ารอให้พบงานที่เหมาะสมกับตนเองนั้น อาจใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลือง ทั้งงบประมานขององค์กรและตัวของพนักงานเอง

   หากพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าที่ตนเองได้ใช้ในการทำงาน พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแต่ละคน จะช่วยให้พนักงานเข้าใจผู้อื่นในคุณค่าที่มี รวมถึงเข้าใจบทบาทที่แต่ละคนได้รับ จะส่งผลให้พนักงานมุ่งสนใจในงานที่เกี่ยวกับตนเอง โดยลดเวลาที่จะสูญไปกับความขัดแย้งทั้งกับตนเองและผู้อื่น

   แนวทางการฝึกอบรม

Facilitative Coaching Process
กระบวนการ Facilitative Training and Coaching Process คือกระบวนการที่ชวนผู้เรียนได้สืบค้นศักยภาพตนเองผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมา ผ่านเรื่องราวของผู้ร่วมกระบวนการ จุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองร่วมกับเนื้อหาที่ได้รับในห้อง ตกผลึกสู่แนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆของตนเองและพร้อมยอมรับ และเรียนรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปได้

Mutual Learning
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเพื่อนร่วมคลาส เพื่อรับทราบมุมมองความคิดของเพื่อนร่วมคลาสที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน และเลือกที่จะนำบางอย่างที่เหมาะสมกับตนเองไปใช้ได้ทันที

Mandala
กิจกรรมผ่านเครื่องมือ Mandala ที่ชวยให้ผู้เข้าเรียนอยู่กับตนเอง และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาหัวข้อต่างๆ ตัวอย่างของกิจกรรม Mandala จะช่วยให้ผู้เรียน
      อยู่กับตนเองในเรื่องต่างๆที่ชวนคุย
      เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองผ่านรูป
      เกิดความชัดเจนในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เพื่อการจัดการอารมณ์ต่อไป

   กรอบความคิด ในการฝึกอบรมที่ใช้

   คนเราทุกคนมีคุณค่าในตนเอง และมีศักยภาพในตนเอง การที่คนเราทำงานเดียวกัน อาจให้คุณค่าในงานที่แตกต่างกัน หากแต่เพียงเรารู้และเข้าใจว่าเรามีคุณค่าอะไร และใช้คุณค่าใดในการทำงาน จะทำให้เราเห็นข้อดีในงาน ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้น ยังสามารถเข้าใจคุณค่าของผู้อื่นทีบางครั้งอาจมาทำให้ตนเกิดความไม่พอใจ ทำให้ทำงานด้วยความหงุดหงิดน้อยลงได้อีกด้วย

ตัวอย่างกิจกรรม Who am I?

   การดำเนินกิจกรรม

ให้ผู้เข้าร่วมคลาสระบายสี หรือ วาดรูปต่างๆตามที่ตนเองอยากให้เป็น
ชวนคุยถึงสัญลักษณ์ หรือสีที่ใช้ แล้วให้เค้าเชื่อมโยงกับคุณค่าของตนเองผ่านภาพ
ให้ผู้เรียนเขียนสรุป โดยเขียนต่อประโยคว่า ฉันคือ...หรือฉันเป็น...

    ผลที่ได้รับ

    ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่ซ่อนอยู่ภายใน แม้เพียงเล็กน้อย หรือเคยมองข้ามไป แต่เมื่อออกมาผ่านรูป ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของตนเองเพิ่มมากขึ้นและมีพลังมากยิ่งขึ้นผ่านการตระหนักได้โดยตนเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|