อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์ หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม Core Value ขององค์กรในตนเอง

Facilitative Coach
update 3 เม.ย. 61

   หลักการและเหตุผล

   องค์กรย่อมอยากให้พนักงานปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตในการทำงานตามคุณค่าที่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร หากแต่การที่จะทำให้พนักงานปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการนั้น มักต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

   หากแต่พฤติกรรมที่พนักงานปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั้น ประกอบขึ้นมาจากคุณค่าหลายคุณค่าที่พนักงานได้ให้ไว้ หากพนักงานสามารถระลึกถึงคุณค่าที่ตนเองให้ในพฤติกรรมปกติ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ Core Value ขององค์กรได้ และเน้นย้ำคุณค่าที่เหมือนกับคุณค่าขององค์กรได้นั้น นอกจากที่เค้าจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อทำตามคุณค่าขององค์กรแล้ว ยังสามารถเน้นย้ำในคุณค่าในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร

   วัตถุประสงค์

   พนักงานสามารถเข้าใจตนเองในการเห็นคุณค่าต่างๆภายใต้พฤติกรรมที่เกิดขึ้น และสามารถเลือกให้ความสำคัญแก่คุณค่าที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร และเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้ากันได้กับคุณค่าองค์กรได้มากขึ้น

   กรอบความคิด ในการฝึกอบรมที่ใช้

   การมองเห็นคุณค่าต่างๆที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ นอกจากจะรู้สึกดีต่อตนเองแล้วยังรู้สึกดีต่อการกระทำของตนเองด้วย และการเห็นคุณค่าของตนเองที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร จะไม่เกิดการต่อต้านในนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามขององค์กร และยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพต่างเพื่อเข้ากับองค์กรและสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

   แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้

Facilitative Coaching Process
Training and Group Coaching
Mutual Learning

    เนื้อหาของหลักสูตร

Commitment สร้างความเข้าใจในการดำเนินการของกระบวนการเรียนรู้ สร้างเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ให้คำมั่นต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ตนเองตั้งไว้
Clarify สำรวจพฤติกรรมของตนเอง สำรวจคุณค่าที่ตนเองให้ต่อพฤติกรรมต่างๆ สำรวจคุณค่าของตนเองที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร
Connect เชื่อมโยงคุณค่าของตนเองกับคุณค่าขององค์กร สำรวจพฤติกรรมที่มาจากคุณค่าขององค์กร
Coaching สำรวจแนวทางในการดำเนินการเพื่อพัฒนาตนเองตามคุณค่าขององค์กร เลือกวิธีการปฏิบัติตามคุณค่าขององค์กรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงของตนเอง

   ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่ม dialogue
กิจกรรม Team Coaching ผ่านหลักการศิลปะบำบัด
กิจกรรม Value Peer Coaching ผ่านชุดคำถาม

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงาน หัวหน้างาน Change Agent จำนวนไม่เกิน 15 คน


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|