อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Delegation and Follow-up)
วิทยากรอิศระ
update 6 ก.พ. 61

   หลักการและเหตุผล

    องค์กรจะขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานมีส่วนสำคัญในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับทีมงานลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามงานนั้นๆ ให้ได้ผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในบางครั้งหัวหน้างานก็มีภารกิจมากและไม่มีเวลาที่จะมอบหมายงานให้ทีมงาน หรือเลือกมอบหมายงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งหมดได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างการพัฒนาให้เกิดกับทีมงาน

   ดังนั้นหากหัวหน้างานมีความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการมอบหมายและติดตามงาน จะสามารถพัฒนาทีมงานได้จากการมอบหมายงานที่ท้าทาย และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังสามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือ แก่ทีมงานเพื่อได้ผลลัพธ์ที่สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการมอบหมาย และติดตามงานให้เกิดขึ้นต่อหัวหน้างาน
2. ส่งเสริมให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการมอบหมายและติดตามงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน
3. เสริมสร้างให้หัวหน้างานมีแนวทางในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

ความหมายและความสำคัญของการมอบหมายงาน (Delegation)
ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย
เข้าใจผู้รับมอบงาน เพื่อการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      - การพิจารณา Performance ของผู้รับมอบงาน
      - การพิจารณา Potential ของผู้รับมองงาน
การมอบหมายงานให้ไหลลื่น (Flow)
ขั้นตอนและกระบวนการมอบหมายงาน
ความสำคัญของการติดตามงาน (Follow-up)
กระบวนการและเทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนในระหว่างติดตามงาน
การสื่อสารในการมอบหมายและติดตามงาน
      - เทคนิคการสื่อสาร
      - การฟังอย่างชื่นชม (Appreciative Listening)
      - การให้ Feedback เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างพันธะสัญญาในการมอบหมายและติดตามงานร่วมกัน

   รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

    ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย
      Awareness การตระหนักรู้
      Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง
      Alternative การมองเห็นทางเลือก
      Aim การตั้งเป้าหมาย
      Action Plan การวางแผนการลงมือทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์]

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|