(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์

(Strategic Selling Technique)
Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 16 ก.พ. 59

   หลักการและเหตุผล

นักขายที่ประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเสนอขาย มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคของการนำเสนอขาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้จากการมุ่งมั่นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตัวเอง
“คำถามเดียวที่พวกเขาถามคือ ทำอย่างไร?”
การนำเสนอขายที่ดีต้องเริ่มต้นที่ ...
       เป้าหมายชัดเจน
       เตรียมข้อมูลที่สำคัญ
       ซักซ้อมบทพูด, คำถาม-คำตอบอยู่บ่อยๆ
       วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง และตัวเอง
       วางแผนการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น
       ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ
       ทักษะในการขายให้โดนใจ
       การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์
       เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

   วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการวางแผนงานขายได้ด้วยตัวเองอย่างมีแบบแผน สามารถกำหนดการวัดผลได้ชัดเจน
เพื่อให้แนวความคิดในการเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญก่อนการนำเสนองานขาย ทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในการนำเสนอขายมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายที่มีแบบแผนของตัวเอง สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงตาม Style ของตัวเอง

   รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

การกำหนดเป้าหมายยอดขายอย่างเป็นระบบ
       เป้าหมายยอดขายหลัก -> เป้าหมายย่อย
       มูลค่าตลาดลูกค้าคาดหวัง
       บริหารเป้าหมายด้วย Sales Pipeline
       กำหนดแผนบริหารงานขายด้วยตัวเอง
       Workshop: จัดทำแผนงานขายเชิงกลยุทธ์
การเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับงานขายเชิงกลยุทธ์
       เรื่องสำคัญ 5 รู้ของนักขาย
       คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าที่พบบ่อย
       คำถามเพื่อค้นหาความต้องการซื้อเชิงสร้างสรรค์
       การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันเชิงกลยุทธ์
       Workshop: แบบฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับงานขาย
เทคนิคการนำเสนอขายให้โดนใจ
       บทพูดในถานการณ์ต่างๆ
       เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เข้าใจถึงลูกค้า
       หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
       Workshop: การนำเสนอขายด้วยรูปแบบของตัวเอง
       กรณีศึกษา: การเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า
       Role Playing: การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง
คุณสมบัติหลักของนักขายเชิงกลยุทธ์
       รักงานขาย มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย
       กำหนดเป้าหมาย ->วางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
       กระตุ้นตัวเองด้วยการเอาชนะความกลัว
       มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

   ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

   แนวทางการอบรมนักขาย

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|