อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing Effective Teams) - 2 Day
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 23 DEC 2014

“หัวหน้าทีมที่ดีต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมให้ลูกทีมเข้าใจถึงเป้าหมายที่มีร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้ความร่วมมือ ทุ่มเท และมองถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ”

T Teach Trust สอนและสร้างศรัทธา
E Endurance Efficiency มีความเพียรและประสิทธิภาพ
A Accuracy Accountability ถูกต้องและตรวจสอบได้
M Management มีความสามารถในการจัดการ
W Willingness เต็มใจทุ่มเท
O Orientation ปฐมนิเทศทีม กลุ่ม
R Respect เคารพซึ่งกันและกัน
K Knowledge Keen มีความรู้และเชื่อถือได้

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา เน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และเกิดการ เรียนรู้ ยอมรับด้วยตนเอง
อบรม สัมมนา บรรยายจากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน
อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หัวข้อการอบรม

อบรม สัมมนา สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในองค์กร
     อบรม สัมมนา ประเภทของทีมงาน
     อบรม สัมมนา บทบาท อำนาจและความรับผิดชอบของ
     อบรม สัมมนา ผู้นำทีมงาน การมอบอำนาจการตัดสินใจ (Empowerment)

อบรม สัมมนา ทักษะการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ และนำมาใช้ให้เกิดผล
     อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่างบุคคลสนับสนุนการบรรลุผลของงาน
     อบรม สัมมนา ปรับความต้องการของบุคคลให้เกื้อหนุนองค์กร
     อบรม สัมมนา แก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน

อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
     อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจ
     อบรม สัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ
     อบรม สัมมนา สร้างแรงกระตุ้นและจูงใจ
     อบรม สัมมนา สร้างความสัมพันธ์
     อบรม สัมมนา สร้างความสำเร็จ

อบรม สัมมนา บริหารการขัดแย้งให้เป็นพลังสนับสนุนทีมงาน
อบรม สัมมนา สร้างประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความประทับใจ
อบรม สัมมนา การประเมินทีมงานและ feedback

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากฝึกอบรม

อบรม สัมมนา เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา สามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทีมงาน
อบรม สัมมนา ตระหนักถึงทัศนคติของผู้นำในการบริหารทีมงาน
อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสร้างความสำเร็จให้องค์กร

วิธีการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา Workshop
อบรม สัมมนา เกมส์
อบรม สัมมนา บรรยาย
อบรม สัมมนา กรณีศึกษา

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|