อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร หัวหน้างานระดับต้นมืออาชีพ

(Professional Supervisor)
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 19 DEC 2014

หัวหน้างานระดับต้นเป็นตัวแทนผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการในการควบคุมดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานระดับต้น นอกจากเก่งงานแล้วต้องเก่งคิดและเก่งคน

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน พัฒนาทักษะในการสื่อสาร พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน รวมทั้งพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

อบรม สัมมนา เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานระดับต้น
อบรม สัมมนา
สามารถรายงาน แจ้งข่าวสารและให้คำปรึกษา ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อบรม สัมมนา สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้
อบรม สัมมนา
สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อบรม สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะภาวะผู้นำ ในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
อบรม สัมมนา เข้าใจบทบาทหน้าที่ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล และสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรได
อบรม สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ การวิเคราะห์งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
อบรม สัมมนา เพิ่มทัศนคติด้านบวก กับองค์กร…การทำงานเป็นทีม และการบริหารงาน

เนื้อหา

1. หัวหน้างานกับการพัฒนาตนเองคุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ
     อบรม สัมมนา การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงานสร้างความคิดอย่างมีตรรกะ
     อบรม สัมมนา ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
2. ภาวะผู้นำ ของหัวหน้างาน
3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์
4. หัวหน้ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

     อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุก
     อบรม สัมมนา การตั้งเป้าหมาย
     อบรม สัมมนา การวางแผนงาน
     อบรม สัมมนา สร้างลูกน้องให้เก่งและเป็นงาน
     อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
     อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีม และจูงใจให้ลูกน้องทำงาน

รูปแบบการอบรม

อบรม สัมมนา การบรรยาย
อบรม สัมมนา เกม กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานกลุ่ม
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

อบรม สัมมนา หัวหน้างานระดับต้น 
อบรม สัมมนา
พนักงานที่กำลังจะได้โปรโมทเป็นหัวหน้างานระดับต้น                                                                   

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|