อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เพิ่มคุณค่า ความตระหนักถึงคุณภาพ

(Quality Awareness)
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 17 DEC 2014

การมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า

สร้างความไว้วางใจร่วมกัน…พัฒนาองค์กร


อ้างอิงจาก หนังสือ Toyota Culture; Jeffrey K.Liker ; Michael Hoseus

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา อธิบายหลักคิด และหลักปฏิบัติจริงเป็นหลัก ไม่มีทฤษฎีมาก
อบรม สัมมนา วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในงานการผลิต และ การ ปลุก…สร้าง…เสริม…แรงจูงใจ

ความมุ่งหมายของหลักสูตร

อบรม สัมมนา ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดด้านคุณภาพ ในการผลิต และการให้บริการ
อบรม สัมมนา ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างงานให้เกิดคุณภาพ
อบรม สัมมนา ผู้เข้าอบรมทราบความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการได้
อบรม สัมมนา ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในการรักษาคุณภาพ

หัวข้อการสัมมนา

อบรม สัมมนา ความหมายของคุณภาพ
อบรม สัมมนา Workshop ความพึงพอใจของลูกค้า
อบรม สัมมนา หลักการปฏิบัติ PQCDSM เพื่อ เพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน
     อบรม สัมมนา P : Productivities
     อบรม สัมมนา Q : Quality
     อบรม สัมมนา C : Cost
     อบรม สัมมนา D : Delivery
     อบรม สัมมนา S : Safety
     อบรม สัมมนา M : Moral
อบรม สัมมนา Workshop ปลุกจิตสำนึกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยใช้ PDCA
อบรม สัมมนา Workshop การสื่อสารนโยบาย ที่มีประสิทธิภาพ ในการรายงาน หารือ และปรึกษา
อบรม สัมมนา ความตระหนักรู้คุณภาพคืออะไร สร้างได้อย่างไร
อบรม สัมมนา พฤติกรรมของผู้มีความตระหนักในคุณภาพ
อบรม สัมมนา ส่งเสริมความตระหนักคุณภาพ ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

รูปแบบการอบรมสัมมนา

อบรม สัมมนา การบรรยาย 40%
อบรม สัมมนา เกม/ กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ workshop และนำเสนอผลงาน 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันความรู้ร่วมกัน และการแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30%

เราได้ยินเสียงสะท้อนจากบริษัทหลายๆแห่งบอกว่า ทำไมสอน… บอก… ย้ำ.. แทบตายแต่พนักงานยังละเลยความใส่ใจในคุณภาพ คำตอบที่เราได้รับคือ ปัญหาในเรื่องวัฒนธรรมของบริษัทเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น

อบรม สัมมนา พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญ แค่อยากทำงานไปวันๆ แล้วก็กลับบ้าน
อบรม สัมมนา พนักงานไม่เข้าใจในการทำงานและทำให้เมื่อเกิดปัญหาในงานแล้วบางครั้ง ไม่รู้สึกที่จะปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
อบรม สัมมนา ผู้นำระดับใกล้ชิดพนักงานปฏิบัติการ ไม่สนใจปลูกฝังจิตสำนึก เบื่อการพูดย้ำบ่อยๆ กลัวลูกน้องโกรธ ขาดวิธีการพูดที่จูงใจ มองไม่เห็นถึงปัญหา คิดว่าไม่เป็นไร

การสร้างระบบการทำงานต่างๆ เช่น สร้างมาตรฐานการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพต่างๆ มาใช้ สามารถทำได้ง่าย แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่อยู่ที่บุคลากรในองค์กรเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกในการทำงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก ความตระหนักถึงคุณภาพ ได้ด้วยตัวเองสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานและบริษัท ให้มีเป้าหมายเดียวกัน และพนักงานมีความสุขในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น

ผู้ที่ควรเข้าอบรมสัมมนา

อบรม สัมมนา พนักงานทุกระดับขององค์กร

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|