บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 7 JAN 2016

อาจารย์ จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร  การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม
      การขาย
      การตลาด
     การบริหารและการจัดการ
การศึกษา
ปริญญาโท
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
: บริหารธุรกิจบัณฑิต  (B.B.A.)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร : ผู้บริหารระดับสูง  (MMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ (Commercial Director)
บริษัท อาเจ ไทย จำกัด (เปรู)

 ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
     - เครื่องดื่มอัดลม บิ๊กโคล่า
     - น้ำดื่ม Cielo
     - เครื่องดื่มเกลือแร่ สปอเรด
     - น้ำผลไม้ซีฟรุต ฯลฯ

 ความรับผิดชอบ
     - ฝ่ายขายและทีมงานฝ่ายขาย/ฝ่ายสนับสนุนการขายทุกช่องทางจำหน่าย
          - Tradition Trade
          - Modern Trade
          - Distributors
          - Export
     - ฝ่ายการตลาด
     - ฝ่ายการตลาดร้านค้า (Trade Marketing)

Training Thailand
Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Sales&Marketing
 
ประสบการณ์การทำงาน

coaching ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮงฮวด จำกัด กรุงพนมเปญ กัมพูชา (กัมพูชา)
coaching ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น เบเวเรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด (มาเลเซีย)
coaching ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย ซาน มิ เกล แอนด์ ลิเคอร์ จำกัด  (ฟิลิปปินส์)
coaching ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง จำกัด
coaching บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด     
coaching บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด(มหาชน) จำกัด    
coaching บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

coaching Problem solving & decision making - Kepner Tregoe
coaching Four roles of management – Franklin covey
coaching Project Management - Kepner Tregoe
coaching Performance Management - APM.
coaching Leadership - APM
coaching Targeted Selection – Development Dimensions Int., MCMXCV.

ผลงานการฝึกอบรม / การเป็นที่ปรึกษา
บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เช่น

coaching การไฟฟ้านครหลวง
coaching การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
coaching คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ
coaching มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
coaching สำนักเลขาธิการรัฐสภา
coaching โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัครินทร์ ฉะเชิงเทรา
coaching กระทรวงสาธารณะสุข

วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงาน ภาคเอกชน เช่น

coaching บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
coaching บริษัท โอเมก้า เวิลด์คลาส
coaching บริษัท ยูไนเต็ด ฟู๊ด (มหาชน) จำกัด
coaching บริษัท ไดโดมอน (มหาชน)  จำกัด
coaching บริษัท เฟล็กโซ่ กราฟฟิค จำกัด
coaching บริษัท HHL จำกัด
coaching บริษัท แคนนอนบอล จำกัด
coaching บริษัท วี.เอส. มอเตอร์ เซลล์
coaching บริษัท พี เอส พี พี ระนอง จำกัด
coaching บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
coaching บริษัท STP&I
coaching บริษัท สยามภัณฑ์ กรุ๊ฟ
coaching บริษัท P.C.L.Co.,LTD(Just Modern)

ที่ปรึกษาด้านการตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการขาย/ การตลาดและการบริหารจัดการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านบริหารบริษัท ไดโดมอน (มหาชน) จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัท เอฟแอนด์เอ็น (มาเลเซีย)
 

หลักสูตรของอาจารย์ จุมพล คุณากร
 coaching หลักสูตร การวางแผนธุรกิจเพื่อความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร แนวทางการบรรลุความสำเร็จของพนักงานขาย ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กรที่กำลังเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนทีมงานขาย - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์บริหารงาน ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร กลยุทธ์การขายและบริการสำหรับพนักงานขายหน่วยรถ อย่างเหนือชั้นเพื่อความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดบริการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|