บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 27 AUG 2014
โปรไฟร์ อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบัญชีและบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน : Coach & Professional Trainer และ วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
Training Thailand
Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership, Management OD, General Soft Skill
 
ผลงานด้านการอบรม

เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรม , การพัฒนาทีมงานขาย ทั้งการขายปลีก การขายส่ง และการขายตรง , การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ ,
การทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้แทนการค้า  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทเบญจพืช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผู้จัดการขายและการตลาด บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ผู้จัดการเขตกรุงเทพ True shop บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ผู้จัดการภาคขายส่ง กรุงเทพตะวันออก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ผู้จัดการภาคขาย  convergence บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการ ขายส่ง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการ ขายตรง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค กรุงเทพตอนเหนือ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

ประสบการณ์การเข้าอบรม

KOTLER ON MARKETING CHAPTER BY CHAPTER
Problem Solving & Decision Making
Service Plus
Managing with The Heart
Effective Communication with Others
Negotiation Strategy
Leadership Management
Team Development
Positive Thinking
Marketing for Sale Manager
Sale Planning and Management
Strategic Sale Planning
Sale Supervisor Development
Personal Management for Executive
Professional Presentation
Train for The Trainer

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคนในฐานะวิทยากร

อาจารย์กัณตพงษ์ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีในบริษัทเอกชน ทั้งการจัดซื้อ การตลาด การขาย การส่งเสริมการขาย และการบริการ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และนำไปใช้บริหารทีมงาน ได้แก่ การเจรจาต่อรอง แบบ win win เทคนิคการจูงใจคน วิธีการกระตุ้นทีมงาน การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่ตนเองและผู้อื่น แนวทางการสอนงานแบบพี่สอนน้อง การตั้งเป้าหมาย วิธีการแก้ปัญหาแบบแบ่งส่วน เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่น เป็นต้น อีกทั้งโดยพื้นฐานเป็นบุคคลที่ต้องการทำงานทุกประเภทด้วยความสุข และเป็นคนมองโลกในแง่ดี ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และนำไปใฃ้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

ประสบการณ์สอน

Effective Communication
Negotiation Strategy
Leadership Management
Positive Thinking
Sale Supervisory
Sale Manager

บางส่วนของลูกค้าในการเป็นโค้ชร่วม
แบบ In House Group Coaching (Co-Coach)

หลักสูตร Professional Branch Manager
หลักสูตร To be Good Coach

บางส่วนของลูกค้าในการดำเนินการฝึกอบรม
Training & Group Coaching (Site References)

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Leadership
บริษัท โคบูต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร : Coaching by On the Job Training
บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Within You
บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จำกัด หลักสูตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร (Leadership @ Work)
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด หลักสูตร ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร "Supervisory Skill Development "

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Sale & Marketing
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด หลักสูตร “สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (win:win negotiation)”

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Other Soft skill
บจก.บริลเลี่ยนท์เอาท์ซอสซิ่ง-บอสกรุ๊ป หลักสูตร : Talent Self Development
บริษัท Eagle Ottawa (Thailand) จำกัด หลักสูตร : ทักษะการเจรจาต่อรอง
บริษัท สยามซันวา อุตสาหกรรม จำกัด หลักสูตร : คุณเป็นได้ ดีกว่าที่คิด You Are Better
บริษัท ธนาสตีลเวิร์ค จำกัด หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
บริษัท ซีพีออล จำกัด หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและการจูงใจผู้อื่น
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
บริษัท Apex Circuit (Thailand) จำกัด หลักสูตร สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ สร้างพลังในองค์กร
บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Supervisory Development Skill
บริษัท โตโยต้า นนทบุรี จำกัด หลักสูตร Negotiation Win Win
บริษัท เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซีส์ จำกัด หลักสูตร Working as a Team
บริษัท มิตรผล ไบโอฟลูเอล จำกัด หลักสูตร Attitude
บริษัท เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซีส์ จำกัด หลักสูตร Working as a Team
บริษัท มิตซุยไฮยีนแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร “5Q”
บริษัท ไทยนิปปอนเซอิกิ จำกัด หลักสูตร “Negotiation skill”
บริษัท อาร์วีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร “สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น”

บางส่วนของหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมแบบ In House ให้
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โปรแกรม “Attitude by Activity” 

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความจงรักภักดีในองค์กร สร้างได้ง่าย ง่าย ด้วยตัวคุณเอง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความจงรักภักดีในองค์กร สร้างสรรค์งานสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 
หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันที่อาจารย์สามารถสอนได้
coachingหมวด Leadership coaching หมวด Management OD coaching Genenal Soft Skill
หลักสูตร ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตร การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ
หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|