<< กลับหน้ารวมแหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือการฝึกฝนต่างๆ
คู่มือจิ๋ว The world of coaching ep.2 (เล่ม 11)
ผมฝันเห็น โลกของการโค้ช (The World of Coaching) เป็นเสมือน สวนสนุก ที่ครอบครัวของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน สามารถเลือกเรียนรู้เครื่อง เล่นต่างๆ ตามความต้องการ ซึ่งจะได้ทั้งประสบการณ์ที่ดีและความสนุก สนาน ระหว่างการเล่นครับ
คู่มือจิ๋ว The world of coaching ep.1 (เล่ม 10)
ทักษะการโค้ช มีอีกหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก หากเข้าใจจุดประสงค์ของการโค้ชอย่างแท้จริง ผมคงทยอยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับ
คู่มือจิ๋ว ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช (เล่ม 9)
การโค้ช(Coaching) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการช่วยเหลือ ผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการโดยการค้นหาแนวทาง ที่เหมาะสมของตัวเองในการไปสู่เป้าหมาย ได้ด้วยตัวเอง
คู่มือจิ๋วฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของผู้สนใจการโค้ช (Coaching) ได้นำไปประยุกต์ใช้ กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่าย
คู่มือจิ๋ว คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง (เล่ม 8)
คู่มือจิ๋วเล่ม 8 นี้ เป็นความตั้งใจของผมที่ต้องการให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ ความสามารถ (ศักยภาพ) ของตัวเอง ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม ตามที่แต่ละคนต้องการ ปัจจุบันการใช้ความสามารถของแต่ละคนยังไม่เต็มที่ เพราะมีสิ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งไว้อยู่ภายในของบุคคลนั้นๆ
คู่มือจิ๋ว คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ? (เล่ม 7)
คู่มือจิ๋วเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพราะผมในฐานะวิทยากรที่สอนในแนว Training & Group Coaching , โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) และที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ โดยใช้กระบวนการ Coaching & Consulting ทำให้ต้องใช้ คำถาม? ประกอบอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่อยู่ ปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับการใช้คำถามมากกว่าการบอก หรือชี้แนะ
คู่มือจิ๋ว คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ (เล่ม 6)
ผมอยากเป็นคนประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องการเช่นเดียวกัน หากมีวิธีใดที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ เราก็คงเต็มใจและปฏิบัติตามอย่างแน่นอน ผมได้รวบรวมแนวคิดของคุณสมบัติที่ดีของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาใช้ฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงขออนุญาตนำมาแบ่งปันไว้ในเล่มนี้ หากผู้ใดสนใจจะนำไปปฏิบัติก็ยินดีครับ
คู่มือจิ๋ว สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ (เล่ม 5)
การสร้างคำดีๆ ในภาษาอังกฤษ โดยการนำอักษรมาผสมกันแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายดีๆ ทำให้ผมเกิดความสนใจที่จะลองให้ความหมายกับตัวอักษรแต่ละตัวที่สร้างแง่คิดดีๆ ขึ้นมา จนทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างง่ายๆ เพราะถ้านึกถึงตัวอักษรแล้ว สามารถเชื่อมโยงกับความหมายของคำที่เรากำหนดไว้ พร้อมกับคำอธิบายแง่คิดดีๆ ก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปปฏิบัติได้ทันที
คู่มือจิ๋ว เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน (เล่ม 4)
ผมไม่เคยเชื่อประโยคนี้เลย เพราะคิดว่าที่เราคิดนั้นเป็นความคิดของเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะเปลี่ยนวิธีคิดกับเหตุการณ์ได้อย่างไร ต้องให้เหตุการณ์เปลี่ยนก่อนสิ เราถึงจะเปลี่ยนความคิดได้ หลังจากศึกษาด้านนี้มากขึ้น แล้วลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เชื่ออย่างสนิทใจว่าเราควบคุมหรือเลือกความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อเราได้ สามารถปล่อยให้ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแล้วหายไปได้ การดำเนินชีวิตก็ดีขึ้น หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไป
คู่มือจิ๋ว พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย (เล่ม 3)
ถ้าทุกคนรักตัวเองแล้วทุกวันนี้เราพัฒนาตัวเองกันมากแค่ไหน หลายคนไม่รู้ตัวว่าเผลอทำร้ายตัวเองไป เพราะคล้อยตามสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วโต้ตอบด้วยแนวคิดเชิงลบและการกระทำเชิงลบ โดยโทษว่าเป็นเพราะเหตุการณ์หรือบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำกับเรา แต่จริงๆ แล้วเรานั่นแหละที่เป็นผู้คิดเชิงลบ จึงเกิดความรู้สึกเชิงลบ การกระทำที่ไม่ดีจึงเกิดขึ้น
คู่มือจิ๋ว เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (เล่ม 2)
อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพ(ความสามารถ) ของเรา อย่างเต็มที่ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่สามรถควบคุมได้สักที บางคนพยายามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นเราจึงไม่ควรควบคุมอารมณ์ของเราเพราะจะเป็นการเก็บกดความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ ถ้ามากเกินไปเราก็จะระเบิดขึ้นมา ซึ่งคงจะรุนแรงกว่าอารมณ์ช่วงแรกๆ ของเราแน่นอน
คู่มือจิ๋ว แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา (เล่ม 1)
คู่มือจิ๋วเล่มนี้ จะรวมรวมอาการต่างๆของโค้ชชี่ ทั้งหมด 9 อาการ รวมทั้งวิธีแก้ไขอาการต่างๆเหล่านั้นครับ
คู่มือ อยากเริ่มต้นเป็นวิทยากรเชิญทางนี้
ผมชอบชวนให้ผู้เข้าอบรมที่สนใจในหลักสูตรที่ผมสอนนำไปใช้ในการฝึกอบรม พนักงานภายในต่อๆ ไป เพราะถ้าทุกคนได้ประโยชน์จากผมก็น่าจะนำไปถ่ายทอดต่อๆ กันไป ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่พร้อม, ทำไม่ได้หรอก, ไม่มีใครบอกให้ทำ เป็นต้น แต่หลายคนก็ขอ Copy Slide ของผมไป (แต่ไม่รู้ว่าเอาไปสอนหรือไม่?)
คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
ผมเชื่อว่า…การเป็นโค้ชให้กับผู้อื่นจะเกิดผลดีกับโค้ชชี่ และผู้เป็นโค้ชเอง เพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีใครชอบการบังคับอยากได้การจูงใจให้เห็นประโยชน์ในการ เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองดังนั้น หากเราต้องการจะกระตุ้นให้ใครปฏิบัติตัวให้เกิดผลดีควรที่ จะใช้แนวความคิดของการโค้ชชิ่ง มากกว่าการสั่งแบบเดิมๆ ซึ่งตัวโค้ชเองก็ไม่ต้องเหนื่อยมาก เพราะโค้ชชี่เต็มใจทำด้วยตัวเขาเอง
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|