บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 12 MAR 2012
อาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

การศึกษา
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State University (U.S.A.)
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์ที่ปรึกษาและวิทยากร

อดีตกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ . เกษตรศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตกรรมการในการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจของ Sasin , AIT, ม. ธรรมศาสตร์ ,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ม.มหิดล
อดีตกรรมการใน บริษัทร่วมลงทุน ของ ก.การคลัง บริหารโดย บลจ.วรรณ
กรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานกรรมการอุดมศึกษา
อนุกรรมการสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ
วิทยากรในการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนธุรกิจ การลงทุน venture capital การพิจารณาโครงการร่วมทุน ให้แก่ สถาบันพัฒนาSME กรมส่งเสริมการส่งออก มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

การสอนในมหาวิทยาลัย

อจ.พิเศษ ในการสอน Private venture Capital , การเงินกับนวตกรรม Project Finance ให้กับ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี, ม. รามคำแหง
อดีต อจ.พิเศษ ในหัวข้อ การเงินและการลงทุน แก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สวนดุสิต เชียงราย อัญสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
     - บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วิศวกรโครงการ
     - Birla Group
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
     - K Bank
ผู้จัดการส่วนวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน
     - K Bank
ผู้ช่วยกจ. ฝ่ายวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาการเงิน
     - บล. เอกเอเชีย และเอกธำรง
ผู้จัดการเฉพาะกิจของ 56
     - สถาบันการเงิน ปรส
ผู้ช่วยกจ. ฝ่ายจัดการเงินร่วมลงทุน
     - บลจ.วรรณ
รองกจ. สายงาน บัญชีและการเงิน
     - IEC
รองกจ. สายธุรกรรมหลัก
     - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาและการสร้างนวตกรรมในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|