แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน เมษายน 2561

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า อบรม สัมมนา
อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
โรงแรมในกรุงเทพ
[ปิดรับสมัคร]
3,500
-
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Supervisory Skill)
อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
[ปิดรับสมัคร]
3,500
-
 หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน อบรม สัมมนา
 (Coaching Skill)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
[ปิดรับสมัคร]
3,500
-
 หลักสูตร การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา
(The World of Coaching in Practice)
อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
[ปิดรับสมัคร]
3,500
-
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่