แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร วิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
โรงแรมในกรุงเทพ
8 พฤษภาคม 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน อบรม สัมมนา
(Solution Coaching)
อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
16 พฤษภาคม 2561
5,000
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่