แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ชด้วยตัวเอง อบรม สัมมนา
(Coaching Card)
อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย
โรงแรมในกรุงเทพ
6 มิถุนายน 2561
5,000
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย อบรม สัมมนา
(Sales)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
7 มิถุนายน 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
(Effective Communicative & Connected by NLP)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
14 มิถุนายน 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สมองคิดบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอบรม สัมมนา
(Positive Brain for Positive Thinking)
นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
โรงแรมในกรุงเทพ
19 มิถุนายน 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร การบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอบรม สัมมนา
ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
โรงแรมในกรุงเทพ
21 มิถุนายน 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย
โรงแรมในกรุงเทพ
26 มิถุนายน 2561
3,500
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่