แผน อบรม สัมมนา ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ชื่อหลักสูตรอบรม
วิทยากร
สถานที่ (คลิกดู)
วันที่จัดอบรม
อัตราค่าอบรม
Download
Brochure
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอบรม สัมมนา
อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
โรงแรมในกรุงเทพ
8 สิงหาคม 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน อบรม สัมมนา
(Coaching Skill)
อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
21 สิงหาคม 2561
3,500
Adult Learning
หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Negotiation Skill)
อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โรงแรมในกรุงเทพ
23 สิงหาคม 2561
3,500
Adult Learning
 พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%  หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน  สมัครสมาชิกได้ที่นี่