บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 9 มี.ค. 61
อาจารย์ ณัฐพงษ์   สิริกอบกุล

อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพฯ
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Take Course2 ปี )
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ ( M.B.A. ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Certificate PCCP ( Professional Coach Certification Program From International Coach Federation ( ICF )
Strategic Performance Management System

ปัจจุบัน

วิทยากร
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษาด้าน Culture Change
Performance Coach
นักพัฒนาจิตใต้สำนึก

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท เอสเธติคพลัส จำกัด

วิทยากรหลักสูตร

Train the Trainer
การเสริมสร้างทีมงาน Synergetic Team
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
ทักษะการสอนงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Strategic Performance Management System
การจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
กฏหมายแรงงาน
Career Development
Human Resource Development
การพัฒนาจิตใต้สำนึก

ประสบการณ์เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

Certificate PCCP ( Professional Coach Certification Program )From International Coach Federation ( ICF )
Certificate The Thai Coaching Training Course
การออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง / เงินเดือน
Career Development From Omega World Class
Strategic Performance Management System
วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรมแบบ Training and Group Coaching
Diploma of Advanced Hypnotherapist ,C.Ht. form The Center of Research & Training Subconscious Power
Master NLP & Hypnotherapy , M.Ht from Mind Power Revolution and Creative Center
     ฯลฯ

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม HR Roles as a Coach Agent - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 1 วัน Group Coaching
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|