บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Activity, Game, Dialogue ในการดำเนินการสอน
update 1 พ.ย. 59
อาจารย์ นันทชัย  อินทรอักษร

อาจารย์ นันทชัย อินทรอักษร

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ประสบการณ์การทำงาน

2014 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง บริษัท ซีพีพีซี จำกัด กลุ่มธุรกิจพลาสติก ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
2011 – 2014 : วิศวกรอวุโสขบวนการผลิต บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
2008 – 2011 : วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

      Train the Trainers
      ISO 9001:2015, 14001:2015
      Leadership for Leader
      Problem Solving & Decision Making
      Positive Thinking for Success
      Risk assessment
      Six Sigma
      Lean
      TPM
      MSA
      FMEA
      Preventive Maintenance (PM)
      Quality Awareness
      QCC

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

      KMUTT
      NXP
      Microchip
      CPPC
      CNC
      Mabuchi, Siam Mabuchi  

หลักสูตรของอาจารย์ นันทชัย อินทรอักษร
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|