บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 20 NOV 2015
อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์   อุไรพันธ์

อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์

สวัสดีครับ ผมอาจารย์ “เป” ผมคลุกคลีอยู่ในงานบริการด้านโรงแรมและสายการบินมามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจว่างานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจและทุกอาชีพจำเป็นต้องให้บริการ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถให้บริการที่ดีได้ ฉะนั้นหากต้องการให้ธุรกิจแตกต่างและโดดเด่น คุณต้องให้ความสำคัญกับงานบริการ ผมเชื่อว่า “ ความรู้ ในงานบริการสามารถถ่ายทอดกันได้ แต่ ความรัก ในงานบริการ คุณจำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมา” ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานทฤษฎีทางจิตวิทยากับประสบการณ์ที่ผ่านมา จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในงานและพัฒนางานบริการจนสามารถให้บริการด้วย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : ด้านภาษาฝรั่งเศสและอเมริกันศึกษา
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2002
ประกาศนียบัตร : สถาบันสอนภาษา การสอนภาษาอังกฤษ
- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ทัศนคติและมุมมองต่อการสอน

“การเรียนรู้ที่ดีนั้นย่อมต้องเกิดจากความต้องการของผู้เรียนเองที่อยากพัฒนาโดยเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered Learning) โดยอาจารย์ทำหน้าที่กระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและดึงศักยภาพที่แท้จริงของผู้อบรมออกมา บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า “คนทุกคนสามารถพัฒนาได้” โดยให้คำนึงถึงวิธีที่เราจะใช้มาจูงใจและพัฒนานั้นต้องหลากหลายและครอบคลุมจนสามารถดึงความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมนั้นอยากพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานรวมไปถึงเนื้อหาที่จำง่าย เอาไปใช้ได้จริง เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participatory Learning)ในการอบรม นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดในทุกๆหลักสูตรที่ผมไปบรรยาย”

ประวัติการทำงาน

Group Coaching พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมเฟลิกซ์ อโนมา
Group Coaching พนักงานต้อนรับบบนเครื่องบิน สายการบินภูเก็ตแอร์
Group Coaching พนักงานต้อนรับบบนเครื่องบิน สายการบินไทย
Group Coaching อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกริก
Group Coaching วิทยากรอิสระ สถาบันเอนเทรนนิ่ง

บางส่วนของลูกค้าในการฝึกอบรม

Group Coaching บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Group Coaching บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
Group Coaching บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวิร์ค จำกัด บริษัท แอลจีอิเลคทรอนิคส์ จำกัด
Group Coaching บริษัท ธนาพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท วรลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Group Coaching บริษัท ยูนีซัน แลบบอราทอรี่ จํากัด สถาบันอาหารแห่งชาติ กรมทางหลวง
Group Coaching บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จํากัด เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
 

หลักสูตรของอาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์
 coaching หลักสูตร ก้าวแรกสู่เส้นทางวิทยากร - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร การสื่อสารในองค์กรสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร บริการสุดขั้วด้วยหัวใจสุดขีด - หลักสูตร 1 วัน
|
 coaching หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการลูกค้าด้วย SALE - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อต้อนรับ AEC - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร สุดยอดเทคนิคเพื่องานบริการเหนือระดับ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร บันได 7 ขั้นสร้างความสุขให้ลูกค้าสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร กุญแจสู่ความสำเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|