บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 9 มี.ค. 61
อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

การศึกษา

MBA., Graduate School of Commerce of Burapha University

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

ด้านการสอน
ที่ปรึกษา อาจารย์ และวิทยากรหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ
     การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
     เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
     การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
     เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง
     การจัดทำ HR Strategic และ HR Budgeting
     ทักษะการเป็นหัวหน้างานและ HR for Line
     การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วย KPI และ Competencies
     การจัดทำ Training Roadmap
     การบริหารความเสี่ยงองค์กร
     การออกแบบและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     การพัฒนาระบบ HRIS

ด้านการทำงาน

กลุ่มบริษัทพรรณธิอร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการบริหาร บริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย Vice President, หัวหน้าทีมปฏิบัติการและค่าตอบแทนด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด ผู้จัดการแผนก, ฝ่าบบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง จำกัด
ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด หัวหน้างานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน
หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม กฏหมายแรงงานฉบับใหม่ปี 60 - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำระบบประเมินค่างาน ที่ทำได้เอง - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาค 1) - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาค 2) - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่างบูรณาการ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุน หนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม พลิกโฉม คนและองค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินค่างาน… รู้ลึก… รู้จริง - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึกการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|