บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 30 ต.ค. 58
อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา

2526 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529
      อบรม สัมมนา วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537
      อบรม สัมมนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538
      อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539
      อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก(มหาชน)
พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540
      อบรม สัมมนา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน
       อาจารย์พิเศษ สอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
       มหาวิทยาลัย
       หอการค้าไทย
       มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัย รังสิต
       มหาวิทยาลัย เกริก
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน ด้านที่ปรึกษา
       ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร
       ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI
       ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์
       ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
       ทีปรึกษาด้านการจัดทำแผนงบประมาณ
       ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
       ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน วิทยากรอบรมทางด้าน
       การจัดการ ภาวะผู้นำ
       การพัฒนาองค์กร การสื่อสาร
       การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
       การวางแผนงบประมาณ
       การจัดทำ
       KPI และการประเมินผลงาน
       การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       การจัดทำ competency
       การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงิน  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารลูกหนี้ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Cost Analysis and Decision Making - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานด้วย Lean Concept - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร - หลักสูตร 2 วัน
 
 

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|