พื้นที่ทบทวนหมวดต่างๆ
 
พื้นที่ทบทวนหมวดภาวะผู้นำ - โดยอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
- สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
- ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
- หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
 
 
พื้นที่ทบทวนหมวดงานขาย - โดยอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คู่มือการพัฒนาการบริหารงานขายด้วยตัวเอง
- ปัจจัยเหล่านี้เป็น โอกาส หรือ อุปสรรค กับงานขาย
- การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Goal)
- การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
- การวิเคราะห์กลุ่มบุคคลที่ต้องคิดต่อในองค์กร
 
 
 
พื้นที่ทบทวนหมวดโค้ช - โดยอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Course Framework
ประเด็นสำคัญของหลักสูตร
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
- คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโค้ชชิ่ง
- แก่นสำคัญของการโค้ชชิ่ง
- ทักษะสำคัญที่ใช้ในการโค้ช
- ธรรมชาติของมนุษย์
- เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
- ขั้นตอนการโค้ช
การให้เทคนิคโค้ช
- Group Coaching
- 1 : 1 Coaching

 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|