บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 5 ก.พ 61

ROSAWAN PIPITMETHANONT

ROSAWAN PIPITMETHANONT

ACADEMIC BACKGROUND:
Master’s degree University of Wisconsin, USA.,
Human Resources Development (HRD)
Major: Training and Development
Bachelor’s degree Chulalongkorn University
Economics
Major: International Economics
Minor: Labor Economics
 
CERTIFICATION:

Competency based Interview, APM
Competency based Management; TMA
Talent Mgt. /Succession Planning: Watson Wyatt

AREA OF EXPERTISE:

Competency based Training & Development
Performance Management & KPI
Talent Management 7 Succession Planning

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Nov.2015 - Now: Instructor and Consultant in HRD The Clients: Chulalongkorn Hospital, Thappline, Electrical Institute, NetONE Solution. Co. Ltd.,etc.
2011 – Nov. 2015: Assistant Vice-President, HRD Gulf Energy Development
    Supervised all HRD function
    Set up and implement Core, Managerial and Functional Competency for the whole organization (Head Office and 13 Plant across the country)
    Designed training annual plan and roadmap
    Implemented Individual Development Plan for all employees
    Organized and conducted training
    Set up a succession plan for plant successor
    Other assignments as assigned
2008 -2011: HR Business Partner and Recruiter FORD MOTOR (Thailand)
    End-to-end recruitment and selection
    HR business partner for Purchasing and Merchandising
2004- 2008: Talent and Career Planning Manager CP ALL (7-11)

Competency based Management Project:
    End-to-end Competency implementation
    Designed framework for job rotation within job family and across job family
Talent Management and Succession Planning:
    Implemented 360 degree assessment
    Implemented the career preference survey
    Identified talent pool in 9 grid
Training and Development:
    Training need identification
    Competency gap analysis.
    Designed training plan and roadmap related to Individual Development Plan.
    Organized and conducted competency based training
Recruitment and Selection:
    Competency based selection
    Trained line manager how to use the competency based interview to select the right people.
    Worked closely with APM consulting designed the assessment center for management trainee project.
Other HR tasks:
    Conducted the orientation at all level
    Conducted exit interview
    Individual Development Plan
    HR consultant for subsidiaries such as CPRAM, Counter Service as assigned
    Guest speaker for subsidiary and outside companies
    Initiated project called stress management for employees.
2001- 2004: Trainer Training Department, Thai Airways International Public Company Limited
    Trained staff at all level
    Analyzed the training need based on competency
    Developed training lesson plan and designed courses
    Organized and facilitated training courses
    Conducted in-house training such as Service Excellence, Creative Thinking, Teambuilding courses, etc.
    Evaluated the effectiveness of training courses
2000-2001: HR Analyst Competency Project Bangkok Bank
    Focused on Competency based recruitment and selection
    Worked with HR team and consultant from New Zealand to develop competency based interview techniques and tools.
    Conducted a focus group with line managers
    Did the benchmarking in Thailand and Overseas
    Implemented the competency based recruitment and selection
    Trained competency based interview technique to line managers  

หลักสูตรของอาจารย์ รสวันต์ พิพิธเมธานนท์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลงานและการจัดทำ KPI (ตัวชี้วัดความสำเร็จในงาน) - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Leadership Development - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และสมรรถนะสายอาชีพ รวมถึงการนำสมมรถนะต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|