บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
<
update 21 SEP 2015

อาจารย์สุมลา  พรหมมา

อาจารย์ สุมลา พรหมมา

Education
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา(กำลังทำดุษฎีนิพนธ์) สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership, Service
 
การฝึกอบรมอื่น ๆ

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์พิเศษ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และมารดาในระยะคลอด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน
อาจารย์พี่เลี้ยง นักศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
วิทยากรบริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทย หลักสูตร ตั้งครรภ์อย่างไรให้มีความสุข
วิทยากรภายในองค์กร หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ, การทำ 5 ส. , การช่วยฟื้นคืนชีพ
วิทยากรหลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สำหรับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม Emotional Capital Development in Organizations
Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย
Coaching in nursing สำหรับผู้นำทางการพยาบาล
วิทยากร เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข” เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยากร “ หลักสูตร การทำ R2R ทางการพยาบาล” โรงพยาบาลบางปะกง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
วิทยากร “ หลักสูตร service mind” โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 4 รุ่น วันที่ 30 มิ.ย.57 , 11 ส.ค.57 24 ก.ย.57 , 12 พ.ย. 57
วิทยากร “ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” บริษัท STP&I จำกัด วันที่ 21 มิถุนายน 2557
วิทยากร “ หลักสูตร service mind และ การทำงานเป็นทีม ” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
วิทยากร “ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” บริษัทยูโรเปี้ยน จำกัด วันที่ 29 กันยายน 2557
วิทยากร “ หลักสูตร องค์กรแห่งความรัก ความผูกพัน ” บริษัทสยามอินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 21 สิงหาคม 2558

 

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์สุมลา พรหมมา
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลสไตล์ “โค้ช” - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรฝึกอบรมสอนร่วม นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม พี่เลี้ยงทางการพยาบาลในฐานะโค้ช - หลักสูตร 1 วัน

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|