บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 17 ส.ค. 59

อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองการสอนจากสถาบัน แบ่งเป็นหมวดดังนี้ (หมวดงานขายและบริการ ,หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ,หมวดโค้ชชิ่ง และหมวดอื่นๆ)
ที่ปรึกษาด้านงานขาย,การบริการทางโทรศัพท์ และCall Center
โค้ชพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching
ผู้จัดการโครงการวิทยากรออนทัวร์ทั่วประเทศของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ผู้บริหารสถาบันเอ็นเทรนนิ่งศูนย์ภาคตะวันตก

Training Thailand
Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Coach, Leadership, Thinking, General Soft Skill
 
ประสบการณ์ทำงาน

สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
      ผู้บริหารทีมงานดูแลลูกค้าและทีมพัฒนาหลักสูตรสถาบัน

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
      ผู้บริหารส่วนสำนักบริหารกรรมการผู้จัดการ
      ผู้ช่วยทีมบริหารงานวางแผนการผลิต และการระบบการจัดส่ง (ลอจิสติคส์)
      ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ในด้านการพัฒนาธุรกิจ และ สร้างทีมบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
      ผู้บริหารส่วนพัฒนางานเทเลเซลล์และเทเลมาร์เก็ตติ้ง
      ผู้บริหารสร้างทีมงานขายสำหรับห้างสรรพสินค้า ( PC ณ จุดขาย)

ประสบการณ์งานที่ปรึกษา
      บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
      บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์อินดัสรี จำกัด
      บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
      บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์เป็นทีมวิทยากรร่วมกับโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
      วิทยากรร่วมกับหลักสูตรเดี่ยวและโปรแกรมต่อเนื่องกับองค์กรชั้นนำมากมาย
      Co coach กับหลักสูตรโค้ชชิ่งทีมผู้บริหารระดับสูง
      ทีมผู้ช่วยกับโครงการแบ่งปันความรู้ด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรมพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่อง (2-8รุ่น/ปี)

หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ
- บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จำกัด
- บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด
- บริษัท อินโดรามา จำกัด
- บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป จำกัด
- โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)

หมวดการสอนงาน (Coaching)
- บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (7-11)
- กรมชลประทาน
- บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด
- บริษัท อินโดรามา จำกัด

หมวดงานขายและบริการ
- กรุงศรีออโต้
- Terminal 21 Shopping Mall
- บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด
- บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
- บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์)
- บริษัท ฮอนด้า ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดอื่นๆ(Soft Skill)
- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ไทย คิคูวา จำกัด
- บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- บมจ. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท พัฒน์กล จำกัด
- บริษัท วีไอวี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท โออิชิ จำกัด


1:1 Coaching
- บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
- บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม)

- บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จำกัด
- บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
- บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์โอเชียเนีย จำกัด
- บจก.ไทรอัมพ์มอเตอร์ไซเคิลส์(ไทยแลนด์)
- บจก. คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย)
- บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด (FUJITSU)
- บริษัท อลูคอน จำกัด
- บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บุญรอด บริวเบอรี่ จำกัด
- บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) TUF
- PZ Cussons (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด
- บริษัท พี เอส สหยูเนี่ยน (ปทท.) จำกัด
- บริษัท มิค อินดัสตรีส์ (ปทท.) จำกัด
- บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด
- บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จํากัด
- บริษัท เอกไทยเคมี จำกัด
- บริษัท บริษัทไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด
- บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอสทีฟเอ็นจิเนียคอนซัลแตนท์ จำกัด
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วินเซส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด (Thai NOK)
- บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ปทท.) จำกัด
- บริษัท แบ็กส์ แอนด์โกล์ฟ จำกัด
- บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
- บริษัทไทยคาร์ตอน (รังสิต) เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
- บริษัท ไอเซิร์ฟ จำกัด
- บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
- บริษัท พีเจ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
- บริษัท บุญรอด ปทุมบริวเวอรี่ จำกัด
- บริษัท อีเกิ้ล ออตาวา จำกัด
- บริษัท ลัคกี้เฟรม จำกัด
- บริษัท ฟินมอร์ จำกัด

- บริษัท ไทยแอลลิแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท คลาเรียนท์มาสเตอร์แบทช์
- บริษัท สยามสเตนเลสสตีล จำกัด
- บริษัท เอช วี ฟิลล่า
- บริษัท ศรีบริสุทธิ์
- บริษัท อุบลไบโอทานอล จำกัด
- บริษัท โยชิโมโตะ เฟล็กโซ่ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง
- บริษัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จำกัด
- บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
- บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โฮย่า กลาส ดีสค์ (ปทท.) จำกัด
- บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท จำกัด (2โรงงาน)
- บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท เจียไต๋กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท กรีนไลน์ จำกัด
- บริษัท แอลเอฟเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอสอีไอ จำกัด
- บริษัทเว้งโฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัทเอ็กซ์โปรโอเวอร์ซีส์อิ้งค์ จำกัด
- บริษัทไทยนิปปอนด์เพ้นท์ จำกัด
- บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด
- บริษัท อิเมอร์สัน จำกัด
- บริษัท ไอทีแอพลิเคชั่น จำกัด
- บริษัท สยามวู้ดแลนด์ จำกัด
- บริษัท ซีพี แอนด์ เค (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์)
- บริษัท นวภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ธีซีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( POLO)
- บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด (มิตรภูหลวง จ.เลย)
- บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด (จ.สุพรรณ)
- บริษัท เอสเตท ครีเอชั่น จำกัด
- บริษัท ไมเออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
- บริษัท ณัฐพงษ์ มอเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไฮเทคนิทชู จำกัด
- บริษัท เอส พาเนล จำกัด
- บริษัท ยิบอินซอย แอนด์ แย๊คส์จำกัด
- บริษัท สปีดมาร์ค ทรานสปอร์เตชั่น จำกัด
- บริษัท เกรียงไทยวัฒนา
- บริษัท แอพลิแคท จำกัด
- บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม
(รายชื่อลูกค้ากลุ่มการเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย)

- บจก. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (มหาชน) กรุงศรีออโต้
- ธนาคาร เกียรตินาคิน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ จำกัด

- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
- บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด
- บริษัท LMG ประกันภัย จำกัด
- บริษัทสยามไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริการและจัดจำหน่าย)

- บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (7-11)
- บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซนเตอร์
- บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โตโยต้า นนทบุรี
- บริษัท เลอโนโว จำกัด
- บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท กรุนด์ฟอส (ปทท.) จำกัด
- บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (ศูนย์นิสสันเชียงราย)
- บริษัท นิวบูติค ซิตี้ จำกัด
- บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด

- บริษัท แอมโบรสไวน์ จำกัด
- บริษัท ลีโอเทคโนโลยีแอนด์มาร์เกตติ้ง จำกัด
- บริษัท สิทธิพร แอทโซซิเอท จำกัด
- บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
- บริษัท ยู.เอส. ซัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
- บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
- บริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท ฮงฮวด จำกัด
- บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
- LF Logistic Co.,LTD.

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริการ โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า)

- บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซนเตอร์
- บริษัท ดิเอราวันกรุ๊ป จำกัด
- โรงแรมคามาลายา สมุย
- โรงแรมเดอะไลบราลี่
- โรงแรม ที เค พาเลซ
- โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)
- ไอยรา บีช โฮเตล แอนด์ พลาซ่า
- โรงแรมเคซี รีสอร์ทแอนด์สปา

- โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
- โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
- สมาคมโรงแรม (กลุ่มทรัพยากรมนุษย์)
- บริษัท อิมพีเรียลพลาซ่า จำกัด (สำโรง)
- Terminal 21 Shopping Mall
- Bludeck Co.Ltd.
- บริษัท ดีเบสโฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม
(การพัฒนาตัวเองของอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย)

โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)
หลักสูตรเคล็ดไม่(ลับ)เทคนิคการสอนแนว Training & Group Coaching
หลักสูตรเทคนิคการเขียนหลักสูตร
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนสำหรับวิทยากร
หลักสูตร HR เป็นโค้ชขององค์กร
หลักสูตร HRD กับการการวางแผนการอบรมในการพัฒนาองค์กร
หลักสูตรการพัฒนาและอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) AI
หลักสูตรพัฒนาการเป็นนักเขียน
หลักสูตร Life & Planning to Success
หลักสูตร ปลดล็อคศักยภาพสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ช (Coaching Skill)
หลักสูตรจิตวิทยาและจิตใต้สำนึก (NLP)
หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการโค้ช (รวมศาสตร์ต่างๆ)
หลักสูตรพัฒนาการโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)
หลักสูตรเทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช


ใบรับรองสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคน ในบทบาทวิทยากรแนว Training & Group Coaching

ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มเป็นพนักงาน เติบโตมาเป็นหัวหน้างานและตำแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทเอกชน มีโอกาสได้ทำงานในส่วนของงานโอเปอเรชั่น บริหารจัดการ พัฒนาทีมงาน และพัฒนาธุรกิจด้านการขายการตลาด มาตั้งแต่ปี 2538 จวบจนปัจจุบันยังคลุกคลีอยู่กับพนักงานในบทบาทที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรต่างๆ

หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรง สามารถถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งมีเรื่องราวกรณีศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ จากการทำงานที่ปรึกษา คือ หลักสูตรหมวดงานขายและบริการ, หมวดการสอนงาน(Coaching) , หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ, หมวดบริหารจัดการ, หมวดพัฒนาทักษะการคิด และหมวดSoft Skill อื่นๆ

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย มีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาพัฒนาเพิ่มอีกได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพียงกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างเป้าหมายที่ใช่ของตัวผู้เรียนเองอย่างมั่นใจ เพราะทุกคนคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

โค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ และเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชชิ่ง เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มาก และยังสามารถนำออกมาใช้เพิ่มได้อีกด้วยตัวเอง

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมที่ อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย มีความชำนาญ

 

กลุ่มหลักสูตร งานบริการ(Service)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริการหลังการขาย ใส่ใจลดข้อร้องเรียน
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การครองใจลูกค้าด้วย CRM
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม บริการที่ดีเยี่ยม! ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ
2 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ (Strategic&Leadership)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ปั้น Gen Y เป็นผู้นำอย่างไร…ให้สำเร็จ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชอย่างไร..ให้ได้พนักงานคุณภาพ
1 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร งานขาย (Sales)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักขายเชิงรุก
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการขายกลุ่มนักขายหน่วยรถ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม นักขายมืออาชีพ…หน่วยงานภาครัฐ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ขายอย่างไร….ให้สนุกกับงานขาย
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
2 วัน
 

กลุ่มหลักสูตร ทั่วๆไป (General Soft Skill)

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม คิดอย่างไร พัฒนางานให้เป็นเลิศ
1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
1 วัน
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|