บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 2 พ.ย. 60
อาจารย์ สุวัฒน์ พรมแตง

อาจารย์ สุวัฒน์ พรมแตง

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.สุขศึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร 5 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด/ 2543 - 2548
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม P3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) / 2548 - 2555
หัวหน้าแผนกฝึกอบรมสนับสนุนองค์กร บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / 2556 – ปัจจุบัน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

การเป็นวิทยากรและพิธีกรแบบมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
วัฒนธรรมองค์กรสร้างได้
มาตรฐานบริการแบบมืออาชีพ
เกมและกิจกรรมเพื่อนักฝึกอบรม
การสร้างความคิดสร้างสรรค์

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

วิทยากร หัวข้อ KM เพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ
ผู้ช่วยวิทยากร การเป็นพิธีกรและวิทยากร นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Staff กิจกรรม Walk Rally เทศบาลนครนนทบุรี  

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ สุวัฒน์ พรมแตง
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานการบริการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและพิธีกร (ฉบับนำไปใช้) - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|