บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 23 ธ.ค. 59

อ.  ธัญพร  เฮงวัฒนอาภา

อาจารย์ ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน
    - อาจารย์พิเศษและวิทยากรเกี่ยวกับการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
    - อาจารย์พิเศษ วิชา การแสดงทางวิทยุ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558-2559)
    - Freelance ผู้ประกาศทางวิทยุ - Freelance เขียนบทโฆษณาและสคริปต์ต่างๆ
ส.ค. 2556 – ก.ค.2558
Creative & Copy Writer บริษัท Quality Plus Aesthetics International จำกัด รับผิดชอบด้านเนื้อหาและสื่อทุกชนิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
เม.ย. 2556 – ก.ค. 2556
Senior Creative Copy writer บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานเขียนและผลิตสื่อโฆษณาเกมออนไลน์ในเครือเอเชียซอฟท์
มิ.ย. 2553 – มี.ค. 2556
CREATIVE / Copy writer / Script writer บริษัท GMM Media จำกัด (มหาชน) แผนก A-TIME SHOWBIZ ผู้ผลิตคอนเสิร์ตในเครือเอไทม์ เช่น คอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี คริสติน่า อากีล่าร์, คอนเสิร์ตครบรอบ 30 ปี แอม-เสาวลักษณ์, คอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี เจ-เจตริน เป็นต้น - Freelance เขียนบทโทรทัศน์
ก.ค. 2550 - ก.พ. 2551
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)

ประวัติการสอนและการเป็นวิทยากร

2559
วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยายและเวิร์คชอปกับพนักงานระดับผู้บริหาร จำนวน 40 คน (26 ส.ค. 2559 ณ สวนธรรม บุญถาวร)
2558
วิทยากรพิเศษ หัวข้อ “การตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ” โดย สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
2555
วิทยากรพิเศษ เรื่องการเป็นผู้ผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ บรรยายแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายผู้มีความสนใจ งานจุฬาฯวิชาการ
2555 ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
วิทยากรพิเศษ วิชา Presentation Technique บรรยายแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายผู้มีความสนใจ Final Project ของนิสิตภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
วิทยากรพิเศษ เรื่องการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางวาทวิทยา บรรยายแก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดสอบทักษะด้านภาษา

สอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ได้คะแนน toeic equated score 597 คะแนน (พ.ศ.2551) และ 553 คะแนน (พ.ศ.2558)
สอบวัดทักษะทางภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TMC) ได้คะแนน 70 คะแนน

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

Microsoft Word พิมพ์ดีดไทย 25 คำต่อนาที/ อังกฤษ 20 คำ ต่อนาที
Microsoft Powerpoint
โปรแกรมตัดต่อเสียง Cubase
Adobe Premiere
Adobe Photoshop
Adobe PageMaker
Sony Sound Forge

ประสบการณ์ และผลงานด้านอื่นๆ

รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดชุมพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2540 โดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
รางวัลชนะเลิศ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2541
รางวัลชนะเลิศ การประกวดความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด (จ.ชุมพร) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2541
รางวัลชนะเลิศ การประกวดความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2541
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2541 จังหวัดชุมพร
รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนเขตการศึกษา 3 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2541
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว,รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2542
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกลอนสด งานสดุดีกวีแก้ว (วันสุนทรภู่) ครั้งที่ 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2543
รางวัลยอดเยี่ยม ขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส พระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2543
รางวัลยอดเยี่ยม ขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส พระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2544
ขับร้องประสานเสียง เพลงพรปีใหม่ และเพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้" ในงาน 7 มหัศจรรย์ที่ถนนสีลม ณ อาคาร CP Tower ปี 2545
รางวัลที่ 1 ขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส พระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2545
ตัวแทนขับร้องภาษาฝรั่งเศส งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสมา'45 แสดงเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ฝ่ายกำกับเวที ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2546
ร้องเพลงประกอบละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546 - 2549
แสดงละครเวทีปริญญานิพนธ์เรื่อง Anny ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
แสดงละครเวทีเรื่อง My Fair Lady เทศกาลละคร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2547
ทีมสันทนาการพิเศษ งานกีฬาฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ปี 2547
ร้องเพลง Theme song ประจำงานกีฬาฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ปี 2548
สมาชิก The Bangkok Combined Choir 2004 แสดงคอนเสิร์ต Hendel's Messiah & Bach's Magnificat แสดงเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ คริสตจักรสะพานเหลือง กทม.
แสดงลิเกมหาวิทยาลัย เรื่อง "ฉันรักเธอเสมอมาทุกนาที" ในงานรำลึก 6 ตุลาฯ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านโทรทัศน์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2548 (deCentralized Asian Transnational Challenge หรือ d’CATCH 2006) (โครงการความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย), Kanda University (ประเทศญี่ปุ่น) และ University of Santo Tomas (ประเทศฟิลิปปินส์) ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานบันทึกเสียง

ปี 2553 - ปัจจุบัน
ลงเสียงสปอตโฆษณา,สกู๊ปทางวิทยุ ในคลื่นวิทยุเครือ A-Time (Greenwave 106.5, HOT915, Chill 89 และ 94EFM และ Greenchannel)
TVC โฆษณา ท่อน้ำไทย
TVC โฆษณา แลคตาซอย
TVC โฆษณา Ganier White Complete - Promotion Spot ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน Santas
TVC โฆษณา Tylinol - Voice Over คลิป รู้สู้ Flood
Voice Over คลิป คนไทยคิดอะไรอยู่
ปี 2552
ร้องเพลงประกอบงาน event ผงปรุงรสมะนาวตราคนอร์
ร้องเพลงประกอบ VDO presentation โครงการบ้าน Boat House หัวหิน
ปี 2551
ให้เสียงประกอบ VDO presentation ของกรมชลประทาน จ.นครนายก
ให้เสียงสปอตวิทยุโฆษณาแก๊ส NGV สยามราช
ปี 2550
ให้เสียงสปอตรณรงค์ผูกริบบิ้นเหลือง รักประเทศไทย โดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ให้เสียงสปอตโครงการ Green sharity ช่วยเหลือสุนัข และโครงการ Green trip ตอนท่องเที่ยวประเทศกรีซและประเทศกัมพูชา ออกอากาศทางคลื่น Green Wave 106.5 FM
ปี 2549
ให้เสียงสปอตรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประกาศในรถรณรงค์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ให้เสียงบรรยาย สกู๊ปข่าว ศูนย์พัฒนาการเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่
ให้เสียงบรรยาย สารคดีสั้นในงานพืชสวนโลก ชุด “ราชพฤกษ์ 2549” จำนวน 17 ตอน
ให้เสียงบรรยายสารคดีสั้นตอน “สานสายใยชีวิต” รายการพลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม ออกอากาศทาง ททบ. 5  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ธัญพร เฮงวัฒนอาภา
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่ประชุม - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่สาธารณะ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|