บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Activity, Game, Dialogue
update 24 มี.ค. 58
อาจารย์ธณ จันทร์อัมพร

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร

Education
Master Degree in Manufacturing Management Engineering (International program) from Mahanakorn University of Technology
Bachelor Degree in Mechanical Engineer from Mahanakorn University of Technology  
 
Trainer Course Experiences 

โค้ชชิ่ง Lean System
โค้ชชิ่ง Kaizen Activity for Success
โค้ชชิ่ง Time Management
โค้ชชิ่ง Project Management
โค้ชชิ่ง Manufacturing Strategy
โค้ชชิ่ง Management of Manufacturing Operation
โค้ชชิ่ง Concurrent Product and Process design
โค้ชชิ่ง Training course  by game base activities

Working Experiences:

โค้ชชิ่ง Deputy Managing Director : River Engineering Co.,th  - Construction business
โค้ชชิ่ง Lean Management : ECCO Thailand Co.,ltd. - Footwear&Leather manufacturing
โค้ชชิ่ง Development Manager : Nike INC. Liaison Office. - Footwear business
โค้ชชิ่ง Development Manager : Bangkok Rubber (Public) Co., Ltd. - Footwear business
โค้ชชิ่ง Assistant  design manager : Organics Ltd. - Engineering Plant business
โค้ชชิ่ง Production  Administrator : Lock Focus (Thailand) Ltd.  - Lock manufacturing
โค้ชชิ่ง Environmental & Permitting Coordinator : Sithe Pacific Development LLC – Power plant business
โค้ชชิ่ง Engineering Design : Water Doctor Co., Ltd. – Water plant business
โค้ชชิ่ง
Technical Sales Services : White Group Co., Ltd. (Public) – Chemical trading

Freelance Consultant Experiences

โค้ชชิ่ง Oragnaisation development
โค้ชชิ่ง Marketing plan for CRM and CSR
โค้ชชิ่ง Business Plan
โค้ชชิ่ง TQM , TPM  and Lean System Implementation

Training

โค้ชชิ่ง Business Model Canvas by Department of Industry Promotion (March, 2013)
โค้ชชิ่ง Value Chain Approach by Department of Industry Promotion (February, 2013)
โค้ชชิ่ง Social Enterprise bBusiness Model by Thai Social Enterprise Officer (June, 2012)
โค้ชชิ่ง Intellectual Property Value Added by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (July – September,2009)
โค้ชชิ่ง New Enterpreneurs Creation by Department of Industrial Promotion (May-July,2009)
โค้ชชิ่ง TPM, machine preventive cost controlling by TPA (June 21,2008)
โค้ชชิ่ง Lean Academy (Green and Black Belt) (October, 2007 – February, 2008)
โค้ชชิ่ง Leather making training in Indonesia (June - September, 2007)
โค้ชชิ่ง Presentation skill by Extended DISC International (February, 2006)
โค้ชชิ่ง Problem solving and decision making by PacRim (October, 2005)
โค้ชชิ่ง The 6 habits of highly effective negotiators by Boston – Network (October, 2005)
โค้ชชิ่ง Influencing and Motivator by Boston – Network (August, 2005)
โค้ชชิ่ง Communicativeness Crucial Conversation by PacRim (September, 2005)
โค้ชชิ่ง Communicating by American Management Association (November, 2004)
โค้ชชิ่ง Chemical Class by Nike Inc. (September, 2004)
โค้ชชิ่ง Master of Change by Cross-Cultural Management Company (January, 2003)
โค้ชชิ่ง Material Class by Nike Inc. (August, 2003)
โค้ชชิ่ง Pattern Engineer by Nike Inc. (July, 2003)
โค้ชชิ่ง ISO14000 (August, 1998)
โค้ชชิ่ง ISO9000 (May, 1994)
โค้ชชิ่ง Process Training at Thaiwa (Thailand) Ltd. (March-April, 1991)
โค้ชชิ่ง Process training at Petroleum Authority of Thailand (June-July, 1991)
โค้ชชิ่ง Team Building every years; once time a year since 1992 – 2007
โค้ชชิ่ง One day training in many rolls of business as many.

References

โค้ชชิ่ง Kaizen Continuous Improvement training : Kawabe Co., Ltd. (Plastic Manufacturing)
โค้ชชิ่ง Lean Basic training: Saim Chemical Industrial Co., Ltd. (Latex & Resin Manufacturing)
โค้ชชิ่ง Business Plan : UM Gen co., ltd (Umbrella manufacturing)
โค้ชชิ่ง Business Cousultance : Evergreen Medical Esthetics co., ltd (Asetheticism business)
โค้ชชิ่ง 5S, Organisation development, work flow,  and CRM training : Evergreen Esthetics co.,ltd.
โค้ชชิ่ง Project management training/implement : River Engineering co.,ltd (Construction business)
โค้ชชิ่ง Time management training/implement : River Engineering co.,ltd.
โค้ชชิ่ง Organisation development/implement : River Engineering co.,ltd.         Lean training and implementation : ECCO (leather) co.,ltd.(Leather manufacturing 

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ธณ จันทร์อัมพร
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Systematic Thinking - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Quality Circle PDCA - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen Continuous Improvement - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Preventive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Competency Model - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Statistics Quality Control and Design Method - หลักสูตร 1-3 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม Competency Model - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม A3 Project Management - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|