บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 13 มี.ค. 61
อ.  ธนภณ รวยอารี

อาจารย์ ธนภณ รวยอารี

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอก การตลาด)
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร

Management Program (Personal Commitment): BMW Group Training at Singapore
Parts Manager Qualification: AUDI AG at KL Malaysia
Stock Management & KPIs: Volvo Group Truck Operations Logistics Services-Singapore
หลักสูตร การรับรองเป็นโค้ชอาชีพ: สถาบันการโค้ชไทย Professional Coach Certification Program (PCCP): International Coach Federation (ICF)
หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึกขั้นสูง: ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
Train the Trainer #2: PEOPLEAPPROACH Corporation of Human Resource Design and Development
หลักสูตร การโค้ชวิถีไทย รุ่นที่ 5: สมาคมการโค้ชวิถีไทย
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร:สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Talent Coach Practitioner: Talent Fit Academy
หลักสูตร โครงการพี่สอนน้องเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่2 : บริษัท พรอชเพอร์ 88 จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
2558 - ปัจจุบัน วิทยากร ที่ปรึกษา, โค้ชอิสระ
2555 – 2559 ผู้จัดการแผนกอะไหล่ ภูมิภาค ตะวันตกและใต้ บริษัท โวลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2553 – 2554 ผู้จัดการแผนก การตลาดหลังการขาย ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ยนตรกิจ คอเพอเรชั่น จำกัด
2542 – 2548 ผู้จัดการบริหารสินค้าคงคลัง ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – 2541 หัวหน้าแผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่าย บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการทำงาน

การบริหารสินค้าคงคลัง อันดับ 1 ในเอเชีย จัดโดย BMW (Asia) Singapore
Silver Award for Inventory Management by V5 Group (BMW’s Distributor excluded Europe & America) (2 year)

ผลงานด้านการฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
การบริหารสินค้าคงคลัง

องค์กรที่เคยให้การฝึกอบรม

บริษัท ฮอนด้า คาร์ส์ (ปรเทศไทย) จำกัด (วิทยากรภายใน)
(บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (วิทยากรภายใน)
Top Professional and Development Co., Ltd.
บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท นิสโช พรีซิชัน (ไทยแลนด์) จำกัด
สภากาชาดไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร

การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
การบริหารสินค้าคงคลัง

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ธนภณ รวยอารี
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ โดยใช้รูปแบบการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับยุค 4.0 - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำสำหรับ ศูนย์บริการรถยนต์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดขายเพิ่มขึ้น - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริการหลังการขาย ทำอย่างไรให้ได้ “ใจ” ลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม แนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|