บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 12 พ.ค. 59
อาจารย์ วิรัลวิทย์  พฤฒิยานนท์

อาจารย์ วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ด้านตำแหน่งงานปัจจุบัน
วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
Regional Sales Director บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัท เอ็กซ์ตรีม โซลูชั่น จำกัด
 
Training Thailand
Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Sales&Marketing
 
ประสบการณ์ผลงานด้านงานขาย

บริหารงานงานขาย บริษัทเอ็นพี แมชีนเนอรี่
บริหารงานด้านงานขายและงานด้านการตลาดของบริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
จำกัด
มีความรู้ความเชี่ยวชาญการพัฒนาทีมงานขาย ตั้งแต่ การพัฒนาพนักงานขาย การพัฒนา หัวหน้างานงานขาย การพัฒนาผู้จัดการด้านงานขาย มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา

บริษัท เอ็กซ์ตรีม โซลูชั่น จำกัด งานด้านการบริหารองค์กร
บริษัท เอเอสดี ดิสทรีบิวชั่น จำกัด ด้านงานขาย

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรร่วม
(Co-Coach)

วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บริษัท เอส ดี ภูเก็ตคอมพิวเตอร์จำกัด หลักสูตร Leadership within you
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์วงศ์รัตนพิบูลย์ บริษัท บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด หลักสูตร Professional Sales Managers
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บริษัทไอที โซน จำกัด หลักสูตร Leadership within you
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด หลักสูตร สร้างแผนงานขายอย่างมืออาชีพ
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ อบรมงานขาย บริษัท คลองแงะเทเลคอม เซ็นเตอร์ จำกัด
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตรสุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
วิทยากรร่วม อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตร you can do better สยามราชธานี
วิทยากรร่วม อ.สุณิชชา ชอบชัย หลักสูตร Coach Yourself บริษัทโอกิฮาร่า(ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรด้านงานขาย

วิทยากรอบรม หลักสูตร เส้นทางสู่นักขายมืออาชีพ บริษัท คอม คอนเนอร์ จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร เส้นทางสู่นักขาย มือบริษัท เอส ดี ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมายบริษัท วีเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ (Professional Branch Manager) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย (Public)
วิทยากรอบรม หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการมืออาชีพ (Professional Sales Manager) (Public)
วิทยากรอบรม หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill) บริษัท เว็ลธ เมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร ขายอย่างไรให้สนุกกับงานขาย Canon Marketing
วิทยากรอบรม หลักสูตร Super PC of Modern Trade Daikin
วิทยากรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะเทคนิคการขาย ธกส.
วิทยากรอบรม หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย บริษัท แพนสยาม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร นักขายเชิงกลยุทธ์ บริษัท เวล อินเตอร์พาร์ท จำกัด
วิทยากรอบรม หลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย บริษัท กรุงไทย อาหารสัตว์ จำกัด

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมที่ วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์ มีความชำนาญ

ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
รายละเอียด
  หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางก้าวสู่นักขายมืออาชีพ
1 วัน
 
 
 
 
   
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|