บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 29 SEP 2015
อาจารย์ดร.วรพรรณ  เอื้ออาภรณ์

อาจารย์ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

Voraparn Eua-arporn, Ph.D. Professor, Lecturer, Trainer & Coach: Associate Certified Coach (ACC), ICF, USA.
Academic Backgroud :

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด เกรดเฉลี่ย 3.85 (Beta Gamma Sigma - National Scholastic Honor) - มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่เสตท รัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รร.เตรียมอุดมศึกษา สาขาศิลป์ฝรั่งเศส

General Background

Expertise with skills and comprehensive experiences in a wide range of industries for both local and international, especially in Telecommunications Industry, CSR, CSV, Marketing Communications, Public Relations, Communications, Individual Coaching as well as Group/Team Coaching professional with full business understanding, fully keen on organization development, modern communications, marketing and management, implementation of corporate plan and strategies. Comprehensive experience in improving company and management efficiency, change leader in translating corporate vision into strategic actions.

Professional Experience:

Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (ICF), USA.
ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก
อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ม. เซนต์จอห์น หอการค้าไทย จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ
คณะอนุกรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ Telecom & Innovation Journal
ผู้จัดการทั่วไปแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
ผู้ช่วยรองประธานบริหารและหัวหน้าแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด กลุ่มธุรกิจเครือข่ายสื่อสารไร้สาย บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

Credentials:

Coach :
Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (ICF), USA.
Certificate in Coach Mentoring Course Professional Coach Certification, Thailand Coaching Institute Group and Team Coaching, Barabara Anderson, MCC, the International Coach Federation

Areas of Expertise:

อบรม สัมมนา CSR (Corporate Social Responsibility)
อบรม สัมมนา CSV (Creating Shared Value)
อบรม สัมมนา Individual Coaching, Group/Team Coaching
อบรม สัมมนา Crisis Communications
อบรม สัมมนา Marketing Communications
อบรม สัมมนา Marketing 3.0

Signature Courses:

อบรม สัมมนา CSR (Corporate Social Responsibility)
อบรม สัมมนา CSV (Creating Shared Value)
อบรม สัมมนา Group/Team Coaching
อบรม สัมมนา Crisis Communications
อบรม สัมมนา Communication Coaching@Work
อบรม สัมมนา Personal Coaching; Expand Your Capacity @Work  

หลักสูตรของอาจารย์ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม โครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่ การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|