บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 9 มี.ค. 61
อาจารย์  ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

อาจารย์ ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร (นักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน

ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการตลาดให้กับโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยและ ผู้ประกอบการ SME ทุกประเภทธุรกิจ ฯลฯ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ภาควิชา การบริหารธุรกิจ การตลาด และ จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร ฯลฯ

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

1. Creative Design Concepts towards Japanese Market (The association for overseas technical scholarship)
2. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต )
3. กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในปัจจุบัน (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น)
4. ผู้ส่งออกเบื้องต้น

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

1. การจัดลำดับความสำคัญของเวลาในการทำงาน
2. ทักษะการทำงานเป็นทีม
3. การเสริมสร้างคุณค่าในการทำงาน
4. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
5. ทำงานอย่างไรให้ใจมีความสุข

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เจ้าพระยาประกันภัย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ  

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา สำหรับหัวหน้างานชั้นเยี่ยม - หลักสูตร 1 วัน
 
 

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|