×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 เมษายน 2562


3,500 บาท

เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 เมษายน 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู้ความสำเร็จ

หนึ่ง Framework กระบวนการสอนในมิติใหญ่จากคลาสการสื่อสารเมื่อวานนี้ รับฟังสิ่งที่ผู้เรียนแชร์จากชุดคำถามที่เตรียมไว้อย่างตั้งใจ เก็บเบาะแสที่ผู้เรียนอาจไม่ได้พูดถึงตรงๆ แต่เป็น Mindset หรือ วิธีการที่เป็นที่มาของสภาวะ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เขาเจอ รับฟัง เก็บเบาะแส เชื่อมภาพใหญ่ ใช้โมเดล ถามชวนคิด มองเห็นกรอบความคิด สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลง เชื่อมภาพใหญ่ บนประสบการณ์ของผู้สอนเมื่อได้เบาะแสต่างๆของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนสร้างภาพใหญ่ (Big Picture) ขึ้นมาในสมองตามสมการ E + R = O สร้างโมเดลที่เป็น scenario ที่เป็น Outcome ต่างๆ โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ของผู้สอนมาขยาย Scenario ถามชวนคิด เลือกใช้คำถามโค้ชเพื่อชวนผู้เรียนสำรวจ Response กับ Scenario ต่างๆ เพื่อเห็น รูปแบบพฤติกรรมที่ใช้ มองเห็นกรอบความคิดกระบวนการให้ผู้เรียนถอดบทเรียนพฤติกรรมของตัวเองโดยใช้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองตามที่ผู้สอนถนัดมาเชื่อมโยงเช่น การทำงานของสมอง, NLP สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการโค้ชให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากให้เกิดขึ้นจาก Scenario ต่างๆแล้วกำหนดเป็น Commitment ของตัวเองผ่าน Workshop , Roleplay การแสดง , การบ้านที่ออกแบบไว้ สนุกมากครับกับการสอนแล้วถอดบทเรียนการสอนของตัวเองอยู่เสมอ ช่วยเพิ่มความละเอียดและการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ได้อยู่เสมอครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

AEON
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บจก. ซองซอล ไฮเทค
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก. หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
ธนาคารธนชาต
Central Marketing Group
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บจก. ไพรมัส
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บจก ดิจิตอลคอม


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

การให้คำปรึกษา