×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก.ทีโอเอเพ้นท์ติ้ง
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
ออฟฟิศเมท
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บกจ.เนอวานาไดอิ
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
ทีวีบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

การให้คำปรึกษา

คุณสมบัติของความสำเร็จ