×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562


3,500 บาท

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 24 กันยายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ตุลาคม 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

วันนี้ใช้ชุดคำสำคัญชวนคิด (Keyword Training & Coaching)ในกระบวนการสอนตลอดทั้งวันครับ PDCA มีคำสำคัญที่เป็นแก่นอยู่มากมาย ชุดคำสำคัญที่ใช้ในการชวนคิด สำรวจตัวเอง สร้างการตระหนักรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ เช่น "เป้าหมาย - แผนงาน - อุปสรรค - ผลลัพธ์" "มองเห็น - ยอมรับ - อยากเปลี่ยนแปลง" "ปรับปรุง - ต่อเนื่อง - สร้างอุปนิสัยใหม่ - ประโยชน์" การทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกังวลที่ความหมายหรือทฤษฎี แต่โฟกัสเรื่องราวของตัวเองเพื่อเชื่อมโยง Mindset & Methodology ของเขาทันที ผู้เรียนหลายท่านเริ่มมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดิมๆที่ใช้อยู่ และเลือกเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพราะมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การนำเครื่องมือต่างๆ (Solution Tools) มาสร้างแนวคิดให้ประยุกต์เข้ากับสถานกานณ์ของตัวเองได้ทันที Active Learning by Solution Coaching การออกแบบWorkshop ให้ผู้เรียนมีอิสระในการใช้กรอบความคิดรวมถึงSolution Tools บนสิ่งที่เขาเข้าใจ ทำให้มองเห็นแนวทางที่จะนำไปต่อยอดงานของตัวเองเพิ่มเติมหลังจบการอบรมต่อได้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
GFCA Co., Ltd.
ธนาคารธนชาต
บจก กรีนไลน์ซินเนอร์จี้
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บมจ.ปตท.น้ำมันเเละการค้าปลีก (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
ออฟฟิศเมท
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม
บจก. สไตโรลูชั่น
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ