×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562


3,500 บาท

การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 6 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. โอเชี่ยนกลาส
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บมจ. พัฒน์กล
บจก อมรินทร์
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
Pago Salee Printing Co., Ltd.
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
ธนาคารออมสิน
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย