×

การสร้างแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร Training Program Roadmap

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาและเรียนหลักสูตร Online ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่

ดูทั้งหมด


หลักสูตร Public 2564

ดูทั้งหมด

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 15 ธันวาคม 2563

3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

การออกแบบกระบวนการ และสารสนเทศ เพื่อยกระดับการบริการ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 เมษายน 2564

3,500 บาท


หลักสูตร Online Merge Offline

ดูทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 171 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 41 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 30 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 27 ครั้ง

 ทักษะการบริหารโครงการ

(ความยาว 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 479 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 82 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 84 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 36 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 111 ครั้ง

 นักขายพิชิตเป้าหมาย

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 37 ครั้ง


คู่มือทำแผนฝึกอบรม ปี 2564

ดูทั้งหมด


แพคเกจหลักสูตร

ดูทั้งหมด


หลักสูตรแบบบูรณาการ

ดูทั้งหมด


หลักสูตรชุดเครื่องมือ

ดูทั้งหมด


แนะนำวิทยากร

ดูทั้งหมด

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อาจารย์ วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ


ตัวอย่างการสอน

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างการสอน inhouse

ช่วง เนื้อหา

   นันทชัย อินทรอักษร    6 ต.ค. 2563


ผลงานการฝึกอบรม

ดูทั้งหมด

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน @ NHK spring (thailand) Co., Ltd. การเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การส่งมอบคุณค่าตลอดทั้งซัพพลายเชนด้วยความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะสำเร็จและเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร การอบรมวันนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างประสิทธิภาพร่วมกันตลอดซัพพลายเชน ทั้งฝั่งซัพพลายเออร์ ลูกค้า และภายในองค์กร ส่วนตัวมองว่าเราสามารถบรรลุประสงค์ในสิ่งที่ลูกค้าและผู้เข้าอบรมคาดหวังไว้ขอขอบคุณ คุณโบว์มากครับ สำหรับการประสานงานและช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ ขอบคุณมากครับ

   ธวัชชัย บัววัฒน์    ดู 25 ครั้ง

สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

สำหรับผมแล้ว .. ความท้าทายในการสอนในรูปแบบของตนเองโดยมีมาตรฐานของสถาบัน Entrainingของ Pakorn Wongrattanapiboon กำกับ เป็นความท้าทายที่มีเสน่ห์และผมก็ชื่นชอบมาก การพยายามออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ตรง ในเนื้อหาที่ได้วางไว้แล้ว คือความท้าทาย ที่ผมกำลังพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆ ตาม resource ของผมที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรที่แตกต่างหลากหลาย ท้าทายให้ผมต้องพัฒนากิจกรรมที่แตกต่างตามเนื้อหา และเงื่อนไขที่เหมาะกับบริบทขององค์กรแต่ละที่ เนื้อหาที่เป็นมาตรฐานก็ช่วยตบๆให้ความเป็นเหยี่ยวของผมไม่พาคนออกนอกเส้นทาง สร้างสมดุลทั้งการสะท้อนตัวตนของผู้เรียน และเนื้อหาที่องค์กรต้องการ ผมกำลังพัฒาตนเองบนเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความสมดุลของแบบฉบับของตัวเองที่ต้อวปฏิสัมพันธ์กับสภาพการณ์จริง สำเร็จบ้าง, fail บ้าง เจ็บบ้าง คือความร่ำรวยประสบการณ์ (พูดได้จากความคิด.. ของจริงก็ยังต้องทำงานกับตัวเองเสมอในเรื่อวนี้ ) ขอบพระคุณครูบาอาจารย์สายฟา และสายโค้ช ที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และช่วยประคับประคองเมื่อผมเผชิญความท้าทายที่ยากลำบาก...

   อิสรา วิไชยคำมาตย์    ดู 36 ครั้ง

Lean Mindset สร้างกรอบความคิดแบบลีน

มีโอกาสสอนหลักสูตรนี้บ่อยทั้งองค์กรธุรกิจด้านการผลิตและที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตทุกครั้งก็จะเผชิญโจทย์เดิมๆ ทั้งก่อนอบรมและระหว่างอบรม#ก่อนอบรม- ไม่ใช่เงินตัวเองไม่จะคุมไปทำไม- งานเสร็จทันแต่งบบานปลาย- ทำๆแก้ๆ จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ- ฝ่ายอื่นไม่support ไม่รู้จะทำอย่างไร - เจอปัญหาแต่เมินเฉย- ไม่วางแผนล่วงหน้า จะเอาอะไรต้องได้เดี๋ยวนั้น#ระหว่างอบรม- ก็ดีนะ แต่น่าจะให้แผนกอื่นมาเรียนด้วย- เทคนิคน่าจะได้ผลถ้าอีกฝ่ายคิดเหมือนกัน- อยากทำ แต่งานยุ่งไม่มีเวลามาวิเคราะห์- เห่อได้พักนึง เด่วก็กลับมาเหมือนเดิมอีกจากแมสเสจที่ได้รับทำให้รู้สึกเลยว่าชื่อหลักสูตรเหมาะที่สุดแล้วที่ขึ้นด้วยคำว่า "...Mindset(สร้างกรอบความคิด..)"ตอนสอนหลักสูตรนี้ครั้งแรกๆใส่เครื่องมือ เทคนิคไปเต็มๆคนเรียนก็ชอบ ดีใจได้เครื่องมือแต่ตอนพรีเซ้นworkshop วิธีการที่ไปจัดการคนอื่นบ้างอยากให้ฝ่ายอื่นปรับบ้างถ้า...อย่างนู้น..นี้..นั้นบ้างแนวทางบนความกังวลเดิมๆบ้างโชคดีที่ฝึกฟังเชิงลึกและไม่ต้องรีบcorrectทำให้ได้ยินวิธีการที่เลือกบนกรอบความคิดที่ใช้Coach-Consult-Mentor เลือกใช้ทีละบทบาทด้วยsequenceที่เลือกแล้ว ฟังด้วยหมวกCoach ไกด์แนวทางด้วยMentor แนะนำวิธีการแก้ด้วยConsult ถามให้คิดด้วยCoachอีกทีปิดท้ายยิ่งสอนยิ่งสนุก หลักสูตรเชิง Technical สอนยังไงให้ไม่สนุก แต่รู้สึกว่ามีเรื่องไปเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ Change(ชั่วคราว) แต่ต้องTransformให้เกิดผลลัพธ์เหมือนการลีนหุ่น ไม่ใช้โดนสั่งงดแป้งสามวันอดไม่ไหว แอบทานหน่อยดีกว่าแต่ใช้ความมุ่งมั่นอยากTransform อยากพลิกโฉมสร้างผลลัพธ์ใหม่อย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้ยั่งยืน และถ่ายทอดที่กรอบความคิดทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรคุยกันที่ไร แบบนี้saveสุดไหม แบบนี้เร็วสุดไหม ทำแบบนี้แล้วจะโดนแก้ไหม ถ้าไม่ต้องรอ จะทำยังไง แบบนี้ไม่เวิร์คมันสิ้นเปลือง ถ้าจะ"Minimal wasted" เอาแบบไหนดีการสอนวันนี้ อาจยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน แต่เริ่มตระหนักความคิด นำไปสู่การตั้งคำถาม ทุกครั้งที่ตัดสินใจแบบนี้มีความ"สูญเปล่า"หรือไม่ ???.ถือว่าพัฒนาการสอนที่ผู้เรียนเกิดAwareness อีกเวอร์ชั่นแล้ว

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 26 ครั้ง

การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบาย กำลังคน ระบบงาน กระบวนการทำงาน/ผลิตเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนจากโลกภายนอก กรอบความคิด (Mindset) เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าองค์กรจะบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์หรือแนวทางอย่างไร องค์กรที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร มี Fix Mindset จะกำหนดแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ โดยประเมินจากความสามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่หรือความสำเร็จในอดีตเพื่อให้มั่นใจว่าเพียงพอ ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ระบบงานใหม่ การสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรเปลี่ยนจาก Fix Mindset เป็น Growth Mindset โดยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับศักยภาพที่มีอยู่ ดูว่าเรายังสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง ปรับเปลี่ยนภายในอะไรได้อีกบ้าง เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันหรือความอยู่รอดขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ หลักคิดในการสร้าง Growth Mindset มีหลายหลักคิดเช่น ให้ความสำคัญที่การลงมือทำมากกว่าผลลัพธ์ที่จะเกิด โฟกัสที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาและอุปสรรคสร้างความรู้สึกท้าทายกับเป้าหมายที่สำคัญและสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ ค้นหาโอกาสใหม่ในวิกฤตที่เผชิญอยู่ เรียนรู้จากประสบการณ์ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ในบุคลากรแต่ละระดับก็มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบแตกต่างกัน การสร้างให้พนักงานมี Growth Mindset เพื่อประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองให้สามารถขยายขอบเขตความรู้ ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่ได้รับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 86 ครั้ง

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

บันทึกย้อนหลัง หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ @ไทยฟู้ด กรุ๊ป รุ่น 4 ที่ปราจีนบุรีชอบหลักสูตรนี้มาก เพราะทุกครั้งได้สอน เราก็ได้ทบทวนตัวเองในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นในสิ่งที่สอนให้ได้ตลอด ทั้ง การสนใจความต้องการของผู้ฟัง การให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การสนใจ feedback ของผู้ฟัง การปรับการนำเสนอให้สอดคล้องกับคนฟังโดยครั้งนี้เริ่มจาก rapport เพื่อให้บรรยากาศเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน & story telling เชื่อในการหา why และร่วมสร้าง why เดินเคียงข้างด้วยทักษะโค้ชครั้งนี้ปล่อยวางมากขึ้น ทำให้อยู่กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น & เดินตามกระบวนการได้ดีG R A T I T U D E ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่น่ารักทั้งจากโรงงานที่ ปราจีนฯ และชลบุรี ที่กระตือรือร้น ตั้งใจ และสนุกสนานกับการเรียน/การแชร์

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    ดู 66 ครั้ง

ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน

คลาสวันนี้เดินทางมาที่อ.ปากช่อง อยู่กับกลุ่มหัวหน้าและผู้บริหาร หัวข้อ "ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน"5 Keyword สำคัญของหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้นำเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นและอยากพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อสร้างทีม#Leader การเป็นผู้นำ...เมื่อต้องนำบุคคลรอบตัว ทั้งลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหัวหน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ#Leadership การแสดงคำพูดหรือพฤติกรรมการแสดงออกมาแล้วคนรอบตัวมองเห็น รับรู้ รับฟังและ.ตัดสินใจบางอย่าง(อยากตามหรือไม่อยากตาม)#Influence การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น..ในเชิงบวก โดยใช้ผลงาน-ความสามารถ(Potential) ทักษะเรื่องคน(Human Skill) ทำให้คนรอบตัวเกิดความเชื่อถือ การยอมรับ (TRUST) อันจะทำให้สามารถโน้มน้าว จูงใจคนอื่น#Teamwork การทำสร้างให้ทีม.."เวิร์ค" ใช้ภาวะผู้นำของเรา(TRUST)เข้าใจคนที่ความแตกต่าง สร้างการกระตุ้นจูงใจให้ทีมเกิดความร่วมมือ#TeamValue คุณค่าของทีม...จูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญและปฏิบัติตัวตามค่านิยมของทีมและองค์กร ทำให้คนภายนอกรับรู้ สัมผัสได้

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 49 ครั้ง


คำตอบรับจากลูกค้า

ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    17 ม.ค. 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    30 เม.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    1 ส.ค. 2561


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต์
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)
บจก.วีเอสทีอีซีเอส(ประเทศไทย)
ทีวีบูรพา
Central Marketing Group
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
ธนาคารธนชาต
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
ธนาคารเกียรตินาคิน
เอเซียบุ๊คส
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
Pago Salee Printing Co., Ltd.
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)

ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง

ไปห้องสมุด


กรณีศึกษา

เพิ่มเติม

กรณีศึกษา

ผู้นำ 360 องศาขององค์กร

ดาวน์โหลด 103 ครั้ง

กรณีศึกษา

การพัฒนาทักษะการฟังอย่างเข้าใจ

ดาวน์โหลด 108 ครั้งแบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มเติม

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brainbase Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base Assessment)

แบบประเมินนี้ใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ (Adversity Quotient Test)

บุุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แบบทดสอบนี้ก็เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจความเป็น "ตัวคุณ" เพื่อช่วยประเมิณตัวคุณในบางมิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอาชีพของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่ทำให้คุณเหมาะกับอาชีพหนึ่ง มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน (Aptitude,Personality & Motivation Tests)

ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ