กระตุ้นสมองให้คิดเชิงนวัตกรรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     113     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    กระตุ้นสมองให้คิดเชิงนวัตกรรม

     คนที่เก่งการคิดเชิงนวัตกรรม นอกจาก พรสวรรค์ ความสามารถ และการฝึกฝน ด้านการคิดเชิงนวัตกรรมแล้ว…ยังมีความแตกต่างจาก คนทั่วไปในเรื่องอะไรบ้าง?

นักนวัตกรรม สามารถเอาชนะ “ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ” เหล่านี้ได้ เช่น…

    การอ้างถึงแต่ประเพณีนิยมที่ปฏิบัติตามกันมา (Traditional)
    การมีความเชื่อที่จำกัดกับความเชื่อเดิมๆ (Limiting Belief)
    การยอมรับความเป็นมาตรฐานทั่วๆไป (Generalize)
    การคิดอยู่เฉพาะแนวทางที่ตัวเองคุ้นเคย (Comfort Zone)
    การยึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก (Ego)
    ความกังวลกับความเสี่ยง (Risk) จนไม่กล้าคิดนอกกรอบ
    ความเชื่อมั่นในความสำเร็จในอดีตมากเกิน (Best Experience)

     หากเราสามารถเอาชนะศัตรูเหล่านี้ในตัวเราได้ ก็จะทำให้เรากล้าคิดนอกกรอบเพิ่มมากขึ้น…เป็นการกระตุ้นสมองของเราให้คิดเชิงนวัตกรรมได้ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  นวัตกรรมRiskLimiting Belief

แสดงความคิดเห็น