การปรับตัว V.S. การเปลี่ยนแปลง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 เมษายน 2564     209     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การปรับตัว V.S. การเปลี่ยนแปลง

     ปัจจุบันเรากำลัง ปรับตัว หรือ เปลี่ยนแปลง…บางครั้งก็แยกลำบากมาก เพราะเราอาจคิดว่า “เราเปลี่ยนแปลงอยู่” แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเข้มข้น อาจเป็นเพียงแค่ “การปรับตัวให้อยู่รอด” เท่านั้น

ความคิดเห็นส่วนตัว สำหรับ 2 คำนี้ มีความแตกต่างกันอยู่หลายหัวข้อ เช่น…

      การปรับตัว…
เป้าหมาย คือ การอยู่รอดเท่านั้น
สถานการณ์ บีบบังคับให้เราต้องปรับ
ผลลัพธ์ใหม่ เกิดขึ้นได้ทันที ในเวลาสั้นๆ
การพัฒนาตัวเอง เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ความรู้สึก ฝืนใจตัวเอง แบบจำเป็นต้องทำ
คิดเพียงแค่เรื่อง การออกจาก Comfort Zone
สร้างผลงานที่ดีขึ้น ให้คนอื่นยอมรับ
มองเห็นประโยชน์ ที่ตัวเองได้รับโดยตรงจากการปรับตัว

      การเปลี่ยนแปลง…
เป้าหมาย คือ การเติบโตต่อเนื่องอีกครั้ง
สถานการณ์ เป็นโอกาสที่ทำให้เราสร้างนวัตกรรม
ผลลัพธ์ใหม่ ต้องใช้เวลานาน ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาตัวเอง เป็น โครงการที่มีแผนงานชัดเจน
ความรู้สึก ท้าทายและมีแรงบันดาลใจ อยากพิสูจน์ตัวเอง
คิดถึงเรื่อง การสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
สร้างผลงานที่ดีขึ้น ในกับองค์กร สังคมและโลก
มองเห็นประโยช์ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เรานำมาใช้ในการพิจารณา “การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง” ของเรา…หากสำรวจถึงความเข้มข้นในการกระทำ ก็จะสะท้อนให้เราตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น