การสร้างกรอบความคิดแบบ Design Thinking ด้วย Fast Doing

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 ตุลาคม 2563     98     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสร้างกรอบความคิดแบบ Design Thinking ด้วย Fast Doing

ในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้ อาจไม่มีเวลาให้เราศึกษาพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงก็ได้ เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กระบวนการ Design Thinking เริ่มต้นด้วยการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Empathize) ซึ่งต้องใช้เวลาสำรวจความต้องการที่แท้จริง จะได้นำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง แต่ในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ เราอาจไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้ลักษณะนั้นได้ แล้วเรายังสามารถใช้กระบวนการของ Design Thinking ได้อยู่หรือไม่?

หากเราเข้าใจว่า “Design Thinking เป็นกรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ” เราก็สามารถที่จะข้ามไปเริ่มต้นที่การนำ Prototype ของ Solution ขึ้นมาก่อน แล้วลองนำไป Test ในตลาดเป้าหมายได้ทันที เพื่อรับ Feedback ของลูกค้าในการนำกลับมาพัฒนาต่อเรียกว่า “Re-Empathize” ดังนั้นเราก็สามารถดำเนินกระบวนการ Design Thinking ได้เหมือนเดิม แต่จุดเริ่มต้นเป็นอีกลักษณะหนึ่งเท่านั้น

การลงมือทำทันที (Fast Doing) ก็เป็นหลักการของ Design Thinking อยู่แล้ว เพื่อให้การล้มเหลวเร็ว (Fail Fast) เป็นการเพิ่มการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่ Solution ที่แท้จริงต่อไป

การเผชิญกับสภาวะวิกฤตในปัจจุบันนี้....การลงมือทำในสิ่งที่คิดได้ โดยใช้ Core Business บนช่องทางใหม่ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายให้มากที่สุด สะดวกที่สุด จึงเป็นหัวใจสำคัญ

มาสร้างกรอบความคิดแบบ Design Thinking โดยการนำเสนอ New Solution ทันที กันดีกว่าครับ...เพราะสภาวะวิกฤตนี้คงอยู่กับเราไปอีกนานครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Design ThinkingกรอบความคิดMindset

แสดงความคิดเห็น