คนเกิดความรู้สึกตัวเองอยู่ในสภาวะลำบาก Dilemma

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     70     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด สุขภาพกับการทำงาน    คนเกิดความรู้สึกตัวเองอยู่ในสภาวะลำบาก Dilemma

     การโค้ชในสถานการณ์ที่โค้ชชี่เกิดความรู้สึกแบบนี้…เราสามารถใช้ Dilemma Coaching ชวนเขาคุย แล้วให้เขาสำรวจประเด็นที่สำคัญของเขา แล้วทำให้เขาเกิดความรู้แบบนี้ขึ้นมา เพราะเรื่องอะไรบ้าง?

หัวข้อที่สามารถทำให้โค้ชชี่กลับมาพิจารณาตัวเอง เช่น…

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Role&Resposibility)
  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ (Outcome Expectation)
  ความวิตกกังวลอนาคตที่จะเกิดขึ้น (Paranoia)
  ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Comfort Zone)
  การขาดความความมั่นใจในตัวเอง (Loss Self-Confidance)

การโค้ชเสมือนเป็นเพียงกระจกเงา ที่ให้โค้ชชี่ใช้พิจารณาตัวเอง ให้รอบด้านมากขึ้น…โดยการใช้คำถามกับหัวข้อต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้เขาได้ขยายความรู้สึกของตัวเอง อย่างมีเหตุผล (เพราะรู้สาเหตุที่แท้จริง) ด้วยตัวเอง ก็จะข่วยทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้น
 
โค้ชชี่เกิดสภาวะลำบากขึ้นมา…เพราะคุณค่าบางอย่างของตัวเอง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งเป็นความรู้สึกชั่วคราว สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ได้

โค้ชที่เข้าใจเรื่องราวและรับฟังโค้ชชี่อย่างลึกซึ้ง…จะสามารถชวนให้โค้ชชี่ มองเห็น เข้าใจ และยอมรับ ตัวเอง ได้มากขึ้น…จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น พร้อมที่จะค้นหาแนวทางปฏิบัติใหม่ เพื่อออกจากสภาวะดังกล่าวด้วยตัวเอง

      การโค้ชด้วยรูปแบบ Dilemma Coaching เพียงแค่ช่วยให้โค้ชชี่กลับมามีสติและค้นหาเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้น…ก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ได้แล้วครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  

แสดงความคิดเห็น