คำถามสัมภาษณ์งานที่มักถูกใช้ และ ควรเตรียมตัวให้ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กุมภาพันธ์ 2564     30     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    คำถามสัมภาษณ์งานที่มักถูกใช้ และ ควรเตรียมตัวให้ดี

   - อธิบายให้เรารู้เกี่ยวกับตัวคุณหน่อย มีอะไรบ้าง?
   - คุณตั้งใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ เพราะอะไร?
   - คุณจะทำงานในตำแหน่งนี้ได้ดี เพราะอะไร? 
   - คุณมีคุณสมบัติเด่นและจุดแข็งในเรื่องอะไรบ้าง?
   - คุณมีเรื่องที่อยากพัฒนาเพิ่มเติมอีกในเรื่องอะไรบ้าง?
   - คุณเลือกที่จะทำงานกับบริษัทเรา เพราะอะไร?
   - คุณคาดหวังรายได้จากงานนี้เท่าไร?
   - คุณช่วยบอกหน่อยว่า เราควรเลือกคุณเพราะอะไร?
   - คุณมีวิธีการจัดการความเครียดและอารมณ์เชิงลบอย่างไร?
   - คุณมีแนวทางสื่อสาร สาร้างความสัมพันธ์กับคนที่คิดต่างอย่างไร?

คำถามลักษณะนี้…ผู้สัมภาษณ์ของบริษัท จะได้เรื่องราว ที่เป็นทั้งแนวความคิดและความพร้อมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถตัดสินใจเลือก คนที่ใช่และเหมาะสมในตำแหน่งนั้นๆจริงๆ

ผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เตรียมตัวเองมาพร้อม…ก็จะทำให้บริษัทเห็น ศักยภาพ คุณค่า ความตั้งใจ และ กรอบความคิด ที่สอดคล้องกับตำแหน่งนั้นๆ อย่างครบถ้วน มีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจน

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว บริษัทก็ได้บุคลากรที่ใช่ ผู้สมัครก็ได้งานที่ใช่…ทำให้ทำงานร่วมกับองค์กรได้นาน และเติบโตต่อไปได้ ไม่เสียเวลาทดลองงานกันมากนัก เพราะต่างคน ต่างเลือก กันมาเรียบร้อยอย่างดีแล้ว

การเตรียมตัวตอบคำถามนี้ให้ดี…ผู้สมัคร จะรู้ตัวเองได้ทันทีระหว่างการเตรียมตัว เพราะหากตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับเราจริงๆ เรามักตอบคำถามเหล่านี้ได้ยาก เพราะตัวตนเราไม่ใช่กับงานลักษณะนี้…ไม่ใช่เรื่องของความสามารถเพียงอย่างเดียวครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  สัมภาษณ์งานคำถามควรเตรียมตัว

แสดงความคิดเห็น